Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Projektima se jača uloga zaštićenih područja u lokalnom i društvenom ekonomskom razvoju
12/03/2021

Parkovi Dinarida  mreža zaštićenih područja Dinarida potpisala je ugovore sa dobitnicima grantova na konkursu Programa grantova za zaštićena područja. Ovom saradnjom se jača uloga zaštićenih područja u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju te motivišu građani da se uključe i podrže njihovu zaštitu.

U Crnoj Gori će, kako je saopšteno na pres konferenciji, u narednih deset mjeseci projekte sprovoditi Nacionalni parkovi Crne Gore, Park prirode Piva i Park prirode Orjen.

Program menadžerka Parkova Dinarida, Jelena Marojević Galić, podsjeća da je Program grantova za zaštićena područja osmišljen 2018. godine u saradnji sa WWF Adria (Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode) u okviru projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude.

„Cilj programa je da pomogne zaštićenim područjima i institucijama da unaprijede saradnju sa lokalnim zajednicama, povećaju svoju ulogu u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju, te da budu više vrednovani i podržani od strane svojih lokalnih zajednica“, rekla je Marojević Galić.

Ukazala je da je ovo drugi ciklus grantova te da će biti realizovan u toku 2021. godine. Marojević Galić navodi da Program grantova za zaštićena područja predstavlja nastavak podrške zaštićenim područjima da unaprijede saradnju i dijalog sa lokalnim zajednica te uspostave i jačaju trajne mehanizame za komunikaciju i saradnju. Program također potiče stvaranje novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

„Na konkurs je pristiglo 13 projektnih predloga, a kroz proces eksterne evaluacije izabrano je 7 projekata, ukupne vrijednosti 69.626 eura, od čega Parkovi Dinarida finansiraju 70 odsto vrijednosti odnosno 48.737 eura“, navela je Marojević Galić.

Pojasnila je da će podržani projekti biti implementirani od sljedećih zaštićenih područja u regionu Dinarida: Park prirode Piva u saradnji sa Tivatskim solilima, Park prirode Orjen, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa NP Sutjeska iz Bosne i Hercegovine, Specijalni rezervat prirode Obedska bara u saradnji sa Parkom Tivoli, Rožnik i Šišenski Hrib iz Slovenije, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume, NP Mavrovo iz Sjeverne Makedonije, NP Tara iz Srbije u saradnji sa Pećinskim parkom Grabovača iz Hrvatske.

„Izabrani projekti će se realizovati tijekom narednih 10 mjeseci, odnosno do kraja 2021. godine“, precizirala je Marojević Galić.

Predsjednik Parkova Dinarida, Zoran Mrdak, rekao je da je Mreža zaštićenih područja Dinarida formirana prije šest godina, navodeći da trenutno broji 97 zaštićenih područja iz 8 država Dinarskog luka, uključujući 38 nacionalnih parkova, 21 park prirode, 5 regionalnih parkova te 12 specijalnih rezervata prirode.

„U našoj mreži se 6 područja nalazi pod UNESCO zaštitom. Najveći broj zaštićenih područja naše mreže je iz Srbije, a zatim slijede Hrvatska te Crna Gora. Kad je u pitanju Crna Gora, naš dio mreže čini 5 nacionalnih parkova, Park prirode Piva, Park prirode Orjen te Tivatska solila“, naveo je Mrdak.  

On je kazao da su u periodu pandemije koronavirusa došli do zanimljivih podataka koji sugeriraju da su parkovi čiji prihodi zavise u najvećem obimu od turizma bili i najviše pogođeni u 2020. godini.

„Svaka kriza, pa i ova koja će sigurno trajati, u najvećem obimu će se odraziti na povećanje krivolova te povećanje određenih negativnih tendencija koje se tiču nezakonitorg korištenja prirodnih resursa“, rekao je Mrdak.

Direktorica JP za nacionalne parkove Crne Gore, Jelena Kljajević, kazala je da su u okviru projekta Obradujmo prirodu, kojeg trenutno sprovode, kroz radionice i interaktivna dešavanja uključili i najmlađu populaciju. 

„Mislim da je to od posebnog značaja, a na taj način će se povećati svijest o značaju zaštićenih područja, biodiverziteta te očuvanja prirode i unaprijeđenja ekologije“, rekla je Kljajević.

Direktor Parka prirode Piva, Slobodan Delić, rekao je da će se u okviru projekta povezati sa Tivatskim solilima, kao i promovisati lokalne i turističke ponuđače te zdrave stilove života.

„Ova sredstva iskoristićemo za uređenje jedne staze zdravlja, koja će biti na lokalitetu sela Nedajno, koji ima veliki broj prirodnih ljepota koje mogu da se dožive u toku par sati. U okviru staze zdravlja ćemo promovisati lokalne turističke ponuđače, a sa Tivatskim solilima odradićemo razmjenu znanja i iskustava. U Tivtu ćemo promovisati i ponudu parka Piva.“, naveo je Delić.

Direktorica Parka prirode Orjen, Milja Vitorović, ističe da je projekat Parka prirode Orjen podržan konkursom te usmjeren na ekonomsko osnaživanje i edukaciju žena sa područja Orjena u cilju održive valorizacije resursa i kreiranja prepoznatljive lokalne ponude tog područja.

Program grantova za zaštićena područja Parkova Dinarida sprovodi se od 2018. godine, u partnerstvu sa WWF Adria, a uz podršku Švedske međunarodne razvojne agencje - Sida.

 

 

arhiva
dokumenti