Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Prva edukativna radionica po programu „Obradujmo prirodu NP Durmitor“
25/12/2021

U Centru za posjetioce NP Durmitor (22.12.2021. godine) održana je prva edukativna radionica po programu „Obradujmo prirodu NP Durmitor“ na kojoj su učestvovali učenici Osnovne škole „Dušan Obradović“ iz Žabljaka. Učenici su imali priliku da kroz tekstove, zanimljivosti, pitanja i zadatke iz edukativnog bukleta „Obradujmo prirodu NP Durmitor“ prošire znanja i vještine vezane za najznačajnije prirodne vrijednosti ovog zaštićenog područja, kao i značaj njihove zaštite i očuvanja. Edukativna radionica je održana pod stručnim vođenjem edukatora iz JP za nacionalne parkove Crne Gore, Marijane Živaljević Roganović.

Edukativna radionica održana je u okviru projekta „Obradujmo prirodu NP Durmitor i Obradujmo prirodu NP Sutjeska“, koji je odobren u okviru Programa grantova za zaštićena područja, a čiji je donator NVO Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida. Partneri u realizaciji projekta su, pored JP za nacionalne parkove Crne Gore, i JU „Nacionalni park Sutjeska” i Osnovna škola „Dušan Obradović“ iz Žabljaka. Opšti cilj projekta je izrada edukativnog programa „Obradujmo prirodu NP Durmitor” i “Obradujmo prirodu NP Sutjeska” koji će pružiti mogućnost djeci školskog uzrasta i njihovim nastavnicima, kao i široj društvenoj zajednici, da kroz programske aktivnosti budu dio upravljanja i očuvanja zaštićenih područja.

U okviru projekta izrađeni su edukativni bukleti „Obradujmo prirodu NP Durmitor“ i edukativni buklet „Obradujmo prirodu NP Sutjeska“.

Edukativni bukleti su kreirani na način da budu kompatabilni sa nastavnim planovima i programima osnovnih škola, te kao takvi predstavljaju kvalitetan materijal koji dopunjava znanja stečena tokom nastave. Edukativni buklet, na jedanaest ilustrovanih listova, kroz zanimljive tekstove, pitanja, pojašnjenja, zagonetke i zadatke, uključuje ne samo elemente obrade i utvrđivanja određenih nastavnih jedinica vezanih za ekologiju i kulturnu baštinu, već i usvajanje novih ekoloških pojmova, kreativnost i istraživački pristup, čime će se upotpuniti realizacija nastavnih planova i programa sprovođenjem konkretnih edukativnih aktivnosti u zaštićenom području. Radni listovi sadrže segmente - radionički tip, obilaske određenih djelova zaštićenog područja (NP Durmitor i NP Sutjeska) gdje djeca prvo teorijski, a zatim praktično usvajaju znanje i na kraju popunjavaju zadatke iz radnih listova koji su upravo opredijeljeni svojim sadržajem za ovaj tip „škola u prirodi“. 

U narednom periodu na zahtjev nastavnika/nastavnica iz zemlje i regiona u NP Durmitor održavaće se edukativne radionice po programu „Obradujmo prirodu NP Durmitor“, uz upotrebu edukativnog bukleta koji je dostupan u Centru za posjetioce.

Edukativni buklet „Obradujmo prirodu NP Durmitor“ podržan je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta“ Crne Gore.

arhiva
dokumenti