Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Sastanak projektnog tima na projektu "Obradujmo prirodu NP Durmitor i obradujmo prirodu NP Sutjeska"
17/10/2021

Sastanak projektnog tima projekta „Obradujmo prirodu NP Durmitor i Obradujmo prirodu NP Sutjeska“, koji je odobren u okviru Programa grantova za zaštićena područja, a čiji je donator NVO Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida, održan je 5.10.2021.godine.

JP za nacionalne parkove Crne Gore kao vodeći partner provodi projekat sa regionalnim partnerom JU NP Sutjeska i lokalnim partnerom Osnovna škola „Dušan Obradović“ sa Žabljaka.

Sastanak je održan u prostorijama regionalnog partnera JU NP Sutjeska. Učestvovali su predstavnici projektnog tima iz JPNPCG i JUNP Sutjeska, a naglasak je bio na realizaciji projektnih aktivnosti koje se tiču izrade edukativnog bukleta i organizovanju edukativnih radionica u NP Durmitor i  NP Sutjeska.

Opšti cilj projekta „Obradujmo prirodu NP Durmitor i Obradujmo prirodu NP Sutjeska“, je  izrada edukativnog programa „Obradujmo prirodu NP Durmitor” i “Obradujmo prirodu NP Sutjeska” koji će pružiti mogućnost djeci školskog uzrasta i njihovim nastavnicima, kao i široj društvenoj zajednici, da kroz programske aktivnosti budu dio upravljanja i očuvanja zaštićenih područja.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Stvaranje ekološki svjesnih generacija

2. Usvajanje evropskih normi o zaštiti životne sredine

3. Primjena aktivne nastave u obrazovnom sistemu Crne Gore/Bosne i Hercegovine  

4. Izrada edukativnog bukleta

5. Uspostavljanje dugorčne održivosti i saradnje sa reginolanim partnerima kroz zajedničko usvajanje primjera dobre prakse za zaštićena područja.

Realizacija projekta je započeta u martu 2021.godine.

arhiva
dokumenti