Vijesti zaštićenih područja

/2019

Nacionalni park "Krka": od otkrića amfiteatra do velikog posjetiteljskog centra — kojim je stazama tekla valorizacija gornjeg toka
04/06/2019

Gornji tok rijeke Krke, odnosno sjeverni dio Nacionalnog parka „Krka“ je od velikog značaja zbog kulturnoistorijske baštine i iskonske prirode, u kojoj uglavnom više nema tragova čovjekovih ruku. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ taj prostor nastoji, kroz sastavnu valorizaciju gornjega toka, predstaviti u njegovoj izvornosti i razvijati za aktivni boravak u prirodi, kroz uređenje pješačkih staza i biciklističkih ruta, naučno-edukativne sadržaje i kulturne programe za posjetioce.

Sastavna istraživanja amfiteatra i rimskog vojnog logora Burnum počela su 2003. godine. Otkriće toga arheološkog lokaliteta, na kojem su pronađene hiljade predmeta koji su pripadali rimskim vojnicima koji su tu boravili prije dvije hiljade godina, značilo je početak snažnije valorizacije tog strateški važnog područja. Započela je rekonstrukcija amfiteatra, otvorena je restauratorska radionica a uređena je i otvorena Arheološka zbirka u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima. Od 2012. na prostoru amfiteatra organiziraju se Burnumske ide, kulturno-zabavna manifestacija kojoj je cilj oživljavanje običaja iz rimskoga doba i približavanje tog lokaliteta široj javnosti.

U neposrednoj blizini Burnuma nalazi se najviši Krkin slap – Manojlovac, koji su 1875. posjetili austro-ugarski car Franjo Josip I i njegova supruga Elizabeta Bavarska na svom putovanju Dalmacijom. U spomen na Carevu posjetu, 2011. godine svečano je postavljena obnovljena spomen-ploča na novootvorenoj pješačkoj stazi koja vodi prema vidikovcima s kojih se pruža pogled na Manojlovački slap. Uređen je i vidikovac na izlasku iz kanjona, s kojega se pruža pogled na slap Brljan i Brljansko jezero. Uređena je i poučno-pješačka staza prema prvom od sedam slapova – Bilušića buku, udaljenom samo 9 km od Knina. S druge strane Bilušića buka, one prominske, uređena je staza Marasovine, čime je lokalnom stanovništvu olakšan pristup do plodnih polja.

Nizvodno je uređena pješačka staza oko manastira Krka, do kojeg voze izletnički brodovi s Roškog slapa, kako bi posjetioci mogli upoznati stoljetnu tradiciju pravoslavnih kaluđera. Tu su nedavno otvorene i dvije nove staze: Pištavac i Trošenj – Pištavac. Sprovode se i sistemska arheološka istraživanja na srednjovjekovnoj tvrdjavi Nečven, na lijevoj obali Krke, nekadašnjem posjedu slavne velikaške porodice Nelipić. Tvrđava se može vidjeti s netom otvorene staze Perice, koja je uređena u sklopu projekta „Nepoznata Krka – skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke“. U sklopu tog projekta, finansiranog sredstvima EU fondova, uređene su još dvije staze: Rimski put, na desnoj, i Brljan – Manojlovac, na lijevoj obali Krke.

U toku su radovi na uređenju Centra za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“ u Kistanjama, kao i posjetiteljskog centra Eko kampus „Krka“ u Puljanima, interpretacijsko-edukativnog i volonterskog centra. Cilj tog projekta jeste aktiviranje – izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih aktera i razvojem novih edukativnih posjetiteljskih proizvoda i usluga – neiskorištenog turističkog i ekonomskog potencijala sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ i postizanje kvalitetnijeg prostornog i vremenskog rasporeda posjetioca, te ukupni društveni, ekonomski i ekološki boljitak tog područja.

Veliki je napredak u valorizaciji tog područja učinjen postavljanjem turističko-informativne signalizacije na putevima. U Nacionalnom parku „Krka“ otvoreno je i 470 km novih biciklističkih ruta, od kojih mnoge prolaze upravo gornjim tokom rijeke Krke, koji je, zbog konfiguracije terena, idealan za aktivno posjećivanje. Sve te aktivnosti, otvaranje novih sadržaja, poučno-pješačke staze i kulturne manifestacije, prati i pomno osmišljena komunikacija, kojom nastojimo sve ono vrijedno što baštinimo na informativan, stručan i dopadljiv način predstaviti široj publici.