Vijesti zaštićenih područja

/2019

Otvoren „Medin kutak“ u Nacionalnom parku Tara
24/04/2019

Povodom Svjetskog dana planete Zemlje u Centru za posetioce na Mitrovcu na Tari, otvorena je nova edukativna izložba „Medin kutak“, koja je kreirana zajedničkim radom WWF Adria i upravljača ovog zaštićenog područja, Javnim preduzećem „Nacionalni park Tara“.
 
„Medin kutak“ je moderna edukativna i interaktivna postavka, koja će najviše koristiti mlađim posjetiocima Tare, da se upoznaju sa karakteristikama mrkog medvjeda, zbog čega je on zaštićena vrsta u našoj zemlji i kako se treba ophoditi prema šumama koje predstavljaju njegovo stanište.
 
Otvaranje ‚Medinog kutka‚ dio je jednog većeg projekta koji radimo zajedno sa WWF-om, a koji je usmjeren na razvoj lokalnog stanovništva. Cilj projekta je da se na Tari stvori više turističkih sadržaja, ali da se kroz njih istakne značaj zaštite prirode. Prije 20-30 godina uloga ljudi koji žive u zaštićenim područjima se skroz drugačije posmatrala, dok danas radimo na tome da oni budu ti koji će sprovoditi turističke aktivnosti“, istakao je direktor Nacionalnog parka Tara Dragiša Karaklić. 
 
Nova postavka dio je šireg rada na zaštiti mrkog medveda. Činjenice i vjerovanja o medvjedu prenose se sa koljena na koljeno, i često smo svjedoci predrasuda ljudi o ovoj vrsti. Nadamo se da će se putem ove postavke djeca, mještani, ali i domaći i strani turisti, upoznati sa osobinama mrkog medveda, zavoljeti šumu kao njegovo prirodno stanište, i shvatiti značaj očuvanja ove vrste za današnje i buduće generacije., ističe Vesna Maksimović, koordinatorka terenskog projekta u Srbiji.
 
Svetska organizacija za prirodu posvetila je ovogodišnji Dan planete zemlje za promovisanje Nacionalnog parka Tara u kojem sprovodi program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“. U okviru njega osmišljen je novi turistički paket koji se zasniva na posmatranju divljih životinja i promovisanju očuvane prirode, dok u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti učestvuje lokalna zajednica. Na ovaj način stanovnici imaju direktnu finansijsku dobrobit, za razliku od masovnog turizma koji ne uključuje lokalno stanovništvo i može imati negativan uticaj na prirodu.
 
Jedna od značajnih aktivnosti u okviru projekta ‚Zaštićena područja za prirodu i ljude‚ je osnivanje Saveta korisnika, koji omogućava uspešnu dugoročnu saradnju Javnog preduzeća ‚Nacionalni park Tara‚ i lokalne zajednice. Cilj Saveta korisnika je očuvanje nacionalnog parka i održivo korišćenje prirodnih resursa. Kao veoma značajana aktivnost prepoznat je ‚prirodi blizak turizam‚ koji je prvenstveno zasnovan na očuvanoj prirodi“, istakla je Duška Dimović iz WWF Adria.
 
Ovaj vid turizma prerasta u ekonomsku alternativu za mještane koji dijele životni prostor sa mrkim medvedom, a zasniva se na upoznavanju osobina i staništa medvjeda i suživota sa ovom vrstom. Otvaranje “Medinog kutka” omogućeno je uz podršku Švedske razvojne agencije (Sida).