Vijesti zaštićenih područja

/2019

Prve čigre stigle iz Afrike
04/06/2019

Prve čigre na području Zagrebačke županije počele su dolaziti sa svojih zimovališa u Africi. Čak nam je stigla i čigra koja je prošle godine prstenovana u Izraelu!  Na području Zagrebačke županije čigre se gnijezde na jezeru Siromaja (Rugvica) i na otoku kod Rakitja (Sveta Nedelja) gdje se već godinama gnijezdi najveća kolonija čigri u Hrvatskoj. Platformu na jezeru Siromaja već je zauzelo 25 parova ptica i izležena su prva jaja. Na otoku kod Rakitja trenutno je oko 20 parova ptica, a većina kolonije od stotinjak ptica očekuje se ovih dana.

Kada pristignu, slijede očitavanja podataka o kretanju, budući da su prošle godine prije seobe u Afriku, na dvadesetak ptica postavljeni satelitski odašiljači koji kontinuirano prate kuda lete. Osim sateliskim odašiljačima, velik dio ptica obilježen je i prstenovima u boji, a neke i malim uređajima za praćenje, geolokatorima. Zahvaljujući prstenovanju znamo da se i neke ptice iz Izraela dolaze gnijezditi kod nas!

Crvenokljune čigre su ptice čija je biologija vezana na život uz vodu. Gnijezde se u kolonijama na sprudovima rijeka i hrane se malim ribicama i vodenim bezkralježnjacima. Čigre su ptice svijetlosive, skoro bijele boje, veličine goluba, a kljun i noge su im crvene. Čigre su ptice selice i letači na nevjerojatne daljine, na putu do Afrike prelete i do 10.000 km. U proljeće se najčešće vraćaju na ista gnjezdišta gdje svoja jaja polažu na šljunčane otoke.

U sklopu Interreg Si-Hr projekta ČIGRA, financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije s partnerima osigurala je povoljnije uvjete za gniježđenje čigri nakon njihovog povratka iz Afrike. Čigre se gnijezde na sprudovima velikih rijeka poput Save. Prirodni otoci na Savi više nisu pogodni za čigre zbog čestog plavljenja i zarastanja uzrokovanih vađenjem šljunka, izgradnjom hidroelektrana (Slovenija) i protupoplavnih nasipa. Stoga je jedna od aktivnosti projekta uređenje otočića na Rakitju i izgradnja platforme. Na otoku jezera Finzula kod Rakitja postavljeno je 400 m2 geotekstila i 50 m3 šljunka s ciljem zaustavljanja (ili makar usporavanja) rasta vegetacije, što bi otočić učinilo duže vrijeme pogodnim za gniježđenje čigri. Na jezeru Siromaja kod Otoka Nartskog (Rugvica) izgrađena  je platforma zamišljena kao zamjenski prostor za gniježđenje čigri.

Platforma je izrađena od drvenih konstrukcijskih elemenata vezanih metalnim spojkama koji leže na 12 plastičnih pontona i usidrena je na središnjem dijelu jezera. Na površinu od 65m2 raspoređeno je 8 tona šljunka kojima se imitira prirodno stanište povoljno za gniježđenje čigri. Osim šljunka, platforma posjeduje ogradu kako mlade ptice ne bi ispale a ujedno odvraća predatore. U jednom kutu montirano je sklonište za monitoring ptica, a po cijeloj površini stavljena su mala drvena sjenila kako bi se mladunci čigri mogli sakriti od potencijalnih predatora i izravnog sunca. Platforma na Siromaji je prva takve vrste u cijeloj regiji. Nadamo se da će i narednih godina biti dom za brojne mlade čigre sa rijeke Save.

Ideja projekta je očuvanje populacije crvenokljunih čigri na njihovim zadnjim preostalim kontinentalnim staništima uz rijeke Savu i Dravu koja se nalaze u Hrvatskoj i Sloveniji, a uz suradnju institucija iz obje zemlje. Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020. odobren je međunarodni projekt „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave“ u vrijednosti od 579.182,35 eura.

Nositelj projekta je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri su: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  Udruga BIOM, Nacionalni inštitut za biologijo i Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Projekt je započeo u rujnu ove godine, a planirani završetak je veljača 2020. godine.