Vijesti zaštićenih područja

/2021

Šarkova Dupka - nova speleo atrakcija u Nacionalnom parku Mavrovo
29/11/2021

U okviru Programa grantva za zaštićena područja, Nacionalni park Mavrovo realizuje projekat Speleo advantures  great opportunity for adventure tourism. Projekat je fokusiran na razvoj speleološkog turizma na teritoriji parka i promocija pećine Šarkova Dupka (Шаркова Дупка) kroz njenu adaptaciju i opremanje kako bi bila sigurna i dostupna za posjetioce parka.

Pored radova na opremanju pećine, obnavljanja stepenica na ulazu, postavljanja novog osvjetljenja, u saradnji sa Makedonskim speleološkim društvom urađena su i istraživanje pećine kojim su dobijeni novi i vrijedni naučni podaci o ovom objektu. Oni  su sublimirana u studiji o strukturi pećine i njenim vrijednostima koju je izradio dr. Marjan Temovski, karstolog i speleolog - (Laboratorija za istraživanje životne sredine, Institut za nuklearna istraživanja, Debrecen, Mađarska), Zlatko Angeleski, speleolog, i Darko Nedanoski, predstavnici speleologa Speleološkog saveza Makedonije koja je trenutno dostupna na http://parksdinarides.org/docs/_v10.pdf .

Uz vodstvo stručnjaka iz federacije, Vladimir Gjorgjioski i Sonia Manchevska predstavnici lokalne NVO Mavrovo 365 obučeni su za vodiče u speleološkim objektima. Kroz projekat je kupljena sigurnosna oprema za posjetioce koja će se koristiti u budućem vođenju posjetioca kroz pećinu.

Projekt je dobio puno pozitivnih komentara od strane turističke poslovne zajednice NP Mavrovo koji planiraju da ovaj važan speleološki objekt bude dio njihove ponude za goste koji posjećuju park. Reakcije mještana su pozitivne, posebno one iz turističke zone ski centra Mavrovo gdje je najveća koncentracija turista te vjeruju da će otvaranjem pećine za posjetioce regija dobiti još jedan važan turistički proizvod, a turisti će pokazati veliko zanimanje.

U cilju formalizovana i pordubljivanja saradnje parka sa lokalnom zajednicom i stručnom zajednicoma na početku realizacije projekta potpisan je Memorandum o saradnji sa Speleološkim savezom Makedonije, a isti memorandum o saradnji biće potpisan i s lokalnom nevladinom organizacijom Mavrovo 365, kao i Ugovor o upravljanju pećinom koji će biti potpisani prilikom njenog zvaničnog otvaranja u decembru 2021. godine.  

Program grantova za zaštićena područja sprovodi se u okviru Programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude II” koju implementiraju Parkovi Dinarida u saradnji sa WWF Adria, kao i drugim partnerima iz zemalja na području Dinarida, a finansira Sida - Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Osnovni cilj programa je da pomogne i unaprijedi saradnju zaštićenih područja i loklanih zajednica i korisnika parkova na prostoru zemalja Dinarskog luka zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i participacije.

Više o programu možete pročitati ovdje