Vijesti

/2017

Vodiči kroz prirodu spremni za predstavljanje medvjeda turistima
23/05/2017

Mitrovac/Kolašin – U Nacionalnom parku Tara u Srbiji uspješno je realizovana obuka za interpretaciju živog svijeta, sa posebnim naglaskom na medvjeda, zaštićene i svakako najveće vrste predatora u regionu. Obuku su organizovali WWF - Svjetska organizacija za prirodu  i Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida u saradnji sa nacionalnim parkovima Tara i Biogradska gora. Obuka je pomogla da se povežu zaposleni u  nacionalnim parkovima i predstavnici lokalne zajednice koji su zainteresovani da se uključe u proces kreiranja atraktivnog turističkog proizvoda u prirodi – posmatranje medvjeda.  Ova inicijativa se sprovodi u okviru zajedničkog četvorogodišnjeg programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.

Učesnici su se  tokom radionice upoznali sa metodama pripremeinterpretacije prirode kao i standardima za usluge i objekte interpretacije mrkog medvjeda i živog svijeta,  tehnikama komunikacije sa posjetiocima, zatim fotografisanjem prirode kao posebnim turističkim proizvodom. Praktične vježbe na terenu uključile su specifičnosti  dnevne, večernje i jutarnje šetnje kroz prirodu, kada su učesnici stazama nacionalnog parka Tara planirali kako da prirede posjetiocima  nezaboravan doživljaj izlaska i zalaska sunca, jutarnjih i noćnih zvukova u šumi, praćenja tragova medvjeda i drugih životinja, te kako da svoje znanje o biologiji i funkciji divljači  pretoče u zanimljive priče o šumskim stanovnicima za turiste.  Nakon predavanja o objektima za posmatranje medvjeda, organizovana je posjeta osmatračnici u parku, u blizini koje su primijećena tri medvjeda.

Program obuke su vodili Petra Drašković Pelc i Marko Slapnik, stručnjaci za interpretaciju prirodne baštine iz Slovenije.

„Interpretacija prirode kao način komunikacije posjetiocima otkriva mnogo značenja prirodne i kulturne baštine parkova, ona nam pomaže da razumijemo i cijenimo svijet oko sebe. Interpretacija nam pomaže da umjesto da samo pružimo informacije, angažujemo posjetioce da se vežu za prirodu i da je štite.“ – izjavio je Slapnik.
Drašković Pelc je podsjetila da turistički proizvod koji se bazira na posmatranju i interpretaciji medvjeda svakako uključuje i prateće doživljaje: prirodne i kulturne atrakcije, šumski ambijent, druženje sa domaćim stanovništvom, gastronomiju i različite propratne aktivnosti u prirodi, poput planinarenja, splavarenja, vožnje biciklom. Posebno je istakla da su turističke aktivnosti u prirodi opravdane samo ukoliko se njima ne ugrožava priroda  - pa se turisti u isto vrijeme moraju i edukovati o odgovornom ponašanju i opasnostima koje su povezane za čovjekovom potrebom da pripitomi divljač.  

„U Nacionalnom parku Tara bio sam više nego zadovoljan, kako prijemom od strane kolega iz uprave parka, tako i predavačima iz Slovenije. Saznao sam teorijski mnogo više o praćenju i interpretaciji medvjeda, što već sada u praksi mogu da primijenim“ – izjavio je Aleksa Ranković, nadzornik u Nacionalnom parku Biogradska gora. 

I za Đurđicu Vojinović, turističkog vodiča kroz prirodu obuka je bila pun pogodak: “Sasvim novo iskustvo sam stekla na ovom treningu koji je spojio korisno i zanimljivo. Sve informacije koje smo dobijali u toku predavanja, imali smo priliku da isprobamo na terenu. Ukoliko ovog ljeta budete željeli da provedete u šumi, ili čak prašumi, a uz to i  naučite nešto o mrkim medvjedima, posjetite Nacionalni park Tara u Srbiji ili Biogradsku goru u Crnoj Gori.


Projekat „Posmatranje medvjeda“ dio je šire inicijative praćenja populacije medvjeda i uspostavljanja ekoloških koridora u regionu. Projektom  se promoviše suživot sa medvjedom kao  preduslov za zaštitu prirode, ali i potencijal za sve koji žele da na odgovoran način promovišu prisustvo mrkog medvjeda u zajednici, uključivanjem u turističku ponudu.