Vijesti

/2020

Webinar: Uticaj pandemije COVID-19 na zaštićena područja u regionu Dinarskog luka
02/12/2020

Parkovi Dinarida- Mreža zaštićenih područja Dinarida u saradnji sa WWF Adria organizuje Webinar na temu: Uticaj pandemije COVID-19 na zaštićena područja u regionu Dinarskog luka.

Webinar se održava u utorak 08. Decembra 2020. u periodu 11:00-13:00 sati.

Događaj se organizuje u sklopu projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude uz podršku Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA). 

Cilj Webinara je da upravljači zaštićenih područja iz osam zemalja Dinarskog luka (Albanija, Bosna i Hercegovina,  Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija) razmjene iskustva o prilagođavanju upravljanja zaštićenim područjima izazvanog pandemijom, kroz primjere uticaja pandemije na pojedinačna zaštićena područja iz svake od država Dinarskog luka. Takođe, cilj je približiti upravljačima zaštićenih područja procese, nove ideje, dobre prakse usmjerene na ublažavanje efekata pandemije u našem regionu.

Zaštićena područja koja će održati prezentacije:

  • Albanija: Nacionalna Agencija za zaštićena područja Albanije (NAPA)
  • Bosna i Hercegovina: Nacionalni park Kozara
  • Crna Gora: Park prirode Piva
  • Hrvatska: Park Prirode Žumberak-Samoborsko gorje
  • Kosovo*: Park prirode Germia
  • Sjeverna Makedonija: Nacionalni park Mavrovo
  • Slovenija: Park Škocjanske jame
  • Srbija: Nacionalni park Tara

Kako je namjera da nakon webinara nastavimo daljni rad na ovoj temi i da razmotrimo uticaje pandemije COVID-19 na zaštitu prirode i upravljanje zaštićenim područjima, kako na nacionalnim nivoima, tako i na regionalnom nivou, smatramo da bi od posebnog značaja bilo da predstavnik vaše institucije prisustvuje webinaru.

Stoga vas pozivamo da nam se pridružite na događaju i kroz diskusiju date vaše viđenje izazova sa kojima se suočava zaštita prirode usljed uticaja pandemije.

Webinar će se održati na Zoom platformi na lokalnim jezicima uz prevod na Albanski jezik.

Molimo vas da nam potvrdu i kontakt detalje vašeg predstavnika pošaljete na email: jelena.marojevic@parksdinarides.org kako bismo vam blagovremeno poslali linkove za pristup webinaru.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

arhiva
dokumenti