Priroda

Najveća kraška cjelina Evrope u spoju sa Mediteranom

Da li možete da zamislite da na tlu  Starog kontinenta postoje prirodne ljepote koje još uvijek nijesu dovoljno istražene, nudeći svakom novom putniku namjerniku neku potencijalnu novu tajnu? Taj dar pririode nastao još u doba mezozoika, kao planinski kraški sistem, do danas ostaje  jedinstven u svijetu po svojoj veličini i sastavu. Njegovo ime je Dinarsko gorje, Dinarski luk ili jednostavno samo Dinaridi. To je veliki planinski masiv jugo-istočne Evrope, koji se sa površinom od otprilike 100 000 km2  pruža na više od 6000 km obalne linije, obuhvatajući  cijelo područje okrenuto prema Jadranskom moru  i prirodno povezujeći osam zemalja: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Albaniju i Makedoniju. Osnovna karakteristika Dinarida je kraški reljef tj. krajolik oblikovan otapanjem sloja ili slojeva topljivog temeljnog sloja, obično karbonatnih stijena kao što su krečnjak  ili dolomit. 

200
planina
>2000m
najviši vrhovi
200
jezera
2200km
riječnih tokova
>40
nacionalnih parkova
19
područja pod UNESCO zaštitom

Dinaridi su centar biodiverziteta od evropskog značaja, predstavljući dom brojnim endemima (u nekim područjima prelazi i 10 % ukupne flore). Brojne su i prirodne šumske zajednice lišćara i četinara, livada i pašnjaka, koje osim domaćih životnja su dom i za zaštićene velike zvijeri poput medvjeda, vuka,lisice, risa, jelana.. Na ovom području nalaze se i dvije poslednje evropske prašume: Perućica (BiH) i Biogradska Gora (Crna Gora).  Takođe, jedno od poslednjih kraških polja u svijetu Livanjsko Polje (BiH) nalazi se u ovom regionu. Dinaridi sadrže važne slatkovodne ekosistame, uključujući najobimniju mrežu podzemnih rijeka (ponornica) i jezera u Evropi, poplavne šume i močvare međunarodnog značaja, kao što su delta Neretve (BiH/Hrvatska) i Skadarsko  jezero (Crna Gora/Albanija). Rijeka Tara koja teče kroz Crnu Goru, i uliva se  u Drinu na tromeđi sa Bosnom i Hercegovinom  i Srbijom, urezala je  jedan od najdubljih kanjona na svijetu. Riječni klanci i kanjoni Dinarida dom su mnogim endemima, vrstama koje ne postoje nigdje u svijetu.Prema jugu regije protežu se sve visočiji planinski masivi, koji su pravi izazov za planinare i alpiniste,  od kojih su najgrandiozniji Prokletije (Crna Gora, Albanija), na kojima se nalazi  najviši vrh Dinarida  Jezerski vrh (Maja Jezerce) sa 2692 m.Istočna jadranska obala i dalje sadrži netaknute površine s ograničenim razvojem masovnog turizma. Preko 1200 ostrva karakteriše istočnu jadransku obalu u Hrvatskoj, od Cresa do Mljeta, podržavajući raznovrsne morske i obalne ekosistame. Duboko urezan među dvije planine Lovćena i Orjena,  morski zaliv Boke Kotorske je jedinstven u Mediteranu, dok je albanska obala jedna od najnetaknutijih u cijelom Sredozemnom bazenu. Dinaridi  su milenijumskim stvaranjem, nepristupačnošću i surovošću osigurali svoju prirodnu ljepotu. Od svih evropskih masiva ovaj je najmanje „dirnut” ljudskom rukom. U tome se i sastoji njegova ljepota. Naš zadatak i obaveza je da divlju ljepotu Dinarida sačuvamo za budućnost.