Parkovi Dinarida
-
mreža zaštićenih područja Dinarida

Ko smo

Mrežu Parkova Dinarida čini  preko 100 zaštićenih područja  iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Članovi Parkova Dinarida su takođe i fizička lica, ljubitelji prirode i prijatelji mreže od njenog osnivanja. Službena asocijacija "Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" osnovana je u Podgorici krajem 2014. godine, a  sjedište mreže je u Podgorici.

Zašto i kako je nastala inicijativa za umrežavanje Parkova Dinarida

Inicijativa o formiranju regionalnog saveza zaštićenih područja na prostoru zemalja Dinarskog luka jedan je od rezultata koji su proizašli iz projekta „Parkovi Dinarskog luka“. Implementator ovog projekta bio je WWF. Takođe, decembra mjeseca 2013. godine, države Dinarskog luka u Budvi (Crna Gora) potpisale su sporazum pod nazivom Big Win II, koji predstavlja nastavak prethodnog Big Win dogovora koji je postignut 2008. godine, na devetoj CBD Konferenciji u Bonu (Njemačka). Zvaničnim usvajanjem dokumenta u Budvi 2. decembra 2013., zemlje potpisnice, odnosno njihova nadležna ministarstva su se obavezale da će zajedno raditi na jačanju procesa planiranja u zaštiti prirode, kao i valorizovanju ekonomske vrijednosti svog prirodnog bogatstva, te na temelju tih vrijednosti raditi na jačanju modela za održivo finansiranje zaštićenih područja u regiji i zajedničkog rada na ukupnom unapređenju zaštićenih područja na prostoru Dinarskog luka. Ovaj dokument su uz posredovanje WWF i IUCN potpisali ministri i predstavnici ministarstava zaduženih za oblast životne sredine sledećih država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo* , Makedonija, Slovenija i Srbija.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Upravni odbor

Amarildo Mulić predsjednik
-
Direktor NP Una, Bosna i Hercegovina

e-mail:
amarildo.mulic@gmail.com

Slobodan Delić
-
Direktor Parka prirode Piva, Crna Gora

e-mail:
parkpiva@yahoo.com

Igor Kreitmayer
-
Direktor Uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (Hrvatska)

e-mail:
snjezana.starcevic@mingor.hr

Isak Rakovica
-
Direktor "Hortikultura", Kosovo*

e-mail:
isakrakovica@hotmail.com

Dragić Karaklić - potpredsjednik
-
Direktor JP”Nacionalni park Tara”, Srbija

e-mail:
dragic.karaklic@nptara.rs

Teo Hrvoje Oršanič - potpredsjednik
-
Direktor Zavod za zaštitu prirode, Slovenija

e-mail:
htorsanic@gmail.com

Fatmir Brazhda
-
Direktor zaštićenih područja regiona Elbasan, Albanija

e-mail:
fatbrazhda@yahoo.com

Samir Ajdini
-
Direktor JUNP Mavrovo

e-mail:
samir.ajdini1@gmail.com

Naša vizija

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu, te pospiješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka. Ta saradnja se primarno odnosi na unapređenje prirodnih i kulturnih vrijednosti zastićenih područja Dinarida, njihovu promociju i podršku, kao  i  povezivanje ljudi iz regiona kroz primjenu dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja.

Ciljevi i prioritetne aktivnosti

Glavni cilj Parkova Dinarida je aktivno učešće u unapređenju zaštite, razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru Dinarida. Mreža će svojim radom doprinijeti poboljšanju saradnje između zaštićenih područja, lokalnih uprava i organizacija civilnog društva pri ispunjenju zadataka koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida posebno podržava: 

  • Politiku usmjerenu ka razvoju i napretku zaštićenih područja
  • Unapređivanje međusobne komunikacije članova organizacije
  • Koordinaciju međunarodnih i nacionalnih projekata

Ciljevi i prioritetne aktivnosti

Tematska područja aktivnosti

Zaštita biodiverziteta i razvoj zaštićenih područja Dinarida

Podržavanje aktivnosti zaštićenih područja i njihovih regija na zaštiti i unapređenju komponenti biološkog diverziteta u skladu sa Konvencijom o biološkom divezitetu (CBD) i njihovoj međusobnoj povezanosti preko uspostavljanja ekološke mreže prekograničnih zaštićenih oblasti.

Parkovi Dinarida takođe treba da pojačaju saradnju u cilju unapređenja zaštite i upravljanja vrstama i staništima i na implementaciji mreža NATURA 2000 i Emerald.

Održivi regionalni razvoj i kvalitet življenja

U saradnji sa zainteresovanim lokalnim zajednicama, organizacija podržava aktivnosti regionalnog razvoja u naseljenim zaštićenim područjima  i u  perifernim, nenaseljenim zaštićenim područjima. To posebno obuhvata aktivnosti na poboljšanju kvaliteta življenja.

Posebna pažnja biće  posvećena  razvoju održivih oblika turizma, promovisanju ekološke gradnje, korišćenja obnovljivih izvora energije, uz pomoć konkretnih projekata, koji će dati doprinos smanjenju i prilagođavanju klimatskim promjenama.

Saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama

Podsticanje saradnje sa relevantnm međunarodnim organizacijama u cilju unapređenja zaštite prirode i  uravnoteženog regionalnog razvoja

Razvoj ekološke svijesti za održivi razvoj

Iniciranje i sprovođenje aktivnosti koje uključuju različite interesne grupe, široku javnost, stanovništvo i turiste, i koje imaju sledeće ciljeve:

  • razmjena informacija i podataka, kao i tehničku i naučnu razmjenu među članicama
  • podrška stvaranju svijesti široke javnosti i aktivnog učešća lokalnog stanovništva u zaštiti prirode i održivom razvoju
  • izrada i distribucija publikacija
  • organizovanje događaja u cilju promocije, edukacije i druge vrste aktivnosti vezane za organizaciju.

 

Brendiranje zaštićenih dinarskih područja

  • Kreiranje zajedničkog identiteta zaštićenih područja regije kao jedinstvene i svjetski prepoznate ekoregije
  • Promocija vrijednosti i ponuda zaštićenih područja regije
  • Jačanje kapaciteta koji doprinose unapređenju zajedničke promocije

Kontaktirajte nas

adresa

NVO Parkovi Dinarida
Djoka Miraševića 90/11
81000 Podgorica
Crna Gora

Izvršni direktor
Zoran Mrdak

Tel: +382 20 671 668
zoran.mrdak@parksdinarides.org

Komunikacije
Jelena Marojević Galić

Tel: +382 20 671 668
info@parksdinarides.org jelena.marojevic@parksdinarides.org

program menadžerka
Vladana Vojinović

Tel: +382 20 671 668
vladana.vojinovic@parksdinarides.org