KUZPP
Bijambare

osnovne informacije
natrag
površina

površina

5 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

110.000

broj posjetitelja

godina osnivanja

2003

više

Lokacija

Zaštićeno područje nalazi se na sjeveroistočnim padinama Kantona Sarajevo, u blizini Nišićke visoravni. Prostire se na 497 hektara. Sastoji se od tri zaštitne zone. Prva zaštitna zona ima 137, druga 308, a treća 52 hektara.

Istorijat

Područje Bijambara zakonom je proglašeno 2003. godine zaštićenim područjem pete kategorije - “zaštićeni pejzaž“. Pripada Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, osnovanoj 2010. godine u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma.

Priroda

Tradicionalno se smatra jako vrijednim zbog svoje prirodne ljepote i bogatstva. Na prosječnoj nadmorskoj visini od 950 metara nalazi se gusta zimzelena šuma sa različitim vrstama borova, koja obiluje svježim zrakom. Tu su takođe i predivni pašnjaci kojima protiču dva potoka i pritom stvaraju mala jezerca koja poniru pod zemlju, u stjenovitu podlogu sačinjenu od krečnjaka. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Područje se odlikuje velikom biološkom raznovrsnošću. Konstatovane su 133 različite životne zajednice, a njihovu strukturu čini preko 800 vrsta biljaka. Posebno je bogato vrstama koje spadaju u grupu medicinske flore, ljekovitih, jestivih, aromatičnih i vitaminskih biljaka. Takođe, zastupljeno je i različito medonosno bilje. Prisutni su i brojni predstavnici faune, sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, mekušci, insekti i druge grupe životinja na nižem stepenu razvoja.
S obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje obiluje kraškim pojavama, kao što su kraški ponori, vrtače i pećine. Ipak, Bijambare su najpoznatije po pećinama.

Znamenitosti

Na prostoru Bijambara ima 8 pećina. U Gornjoj pećini nađeni su tragovi ljudskog prisustva, oruđa i oružja iz kamenog doba, koja se nalaze u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Od ovih pećina, jedino je Srednja bijambarska pećina uređena, osvijetljena i otvorena za posjetioce. Duga je oko 500 metara i sastoji se od četiri dvorane koje su bogate pećinskim ukrasima. U četvrtoj dvorani, koja je i najveća, nalaze se brojni stalaktiti, kao i strop prekriven nakitom. Po ukrasima, koji su raznovrsni po obliku i veličini, ova pećinska dvorana je jedna od najljepših u BiH. U blizini pećine je i potok Bradić sa jezerom i vodenicom, te potok Bjelila, koji presjeca bijambarske šume i proplanke.

Turizam

Područje Bijambara, sa Bijambarskom pećinom predstavlja pravi ugođaj za ljubitelje pećine, bistrih voda, borove šume i šumske tišine. Opremljeno je planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, relaksaciju i odmor za cijelu porodicu, te igralištem za djecu (Drveni grad). Posjeduje biciklističke, obrazovne i šumske staze. Atrakciju predstavlja i turistički voz koji saobraća od ulaza do središta nukleusa.

Povezanost

Dobar pristup ovom području, zbog pogodnog položaja, samo 2 km od regionalnog blizu magistralne ceste Sarajevo-Tuzla, čini ga još privlačnijim za turiste. Od glavnog grada BiH, Sarajeva, udaljeno je 40 km.

Kontakt:
Kantonalna ustanova za zaštićena i prirodna područja
Branilaca Sarajeva 28/1, 71000 Sarajevo
Stručni saradnik za zaštitu prirode i komunikaciju sa lokalnim stanovništvom i posjetiocima Spomenik prirode "Skakavac" Zaštićeni pejzaž "Bijambare"
Harita Čolaković, dipl. ing. šum.
Telefon: +387(0)33 201-112
Email:harita.colakovic@zppks.ba
Web: www.zppks.ba