Nacionalni park
Biogradska gora

osnovne informacije
natrag
površina

površina

57 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

33.000

broj posjetitelja

godina osnivanja

1952

više

Lokacija

NP Biogradska nalazi se na sjeveroistoku Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu planine Bjelasice. Prostire se na površini od 5 650 hektara.

Istorijat

Kao Nacionalni park osnovan je 1952. godine, iako njegova zaštita datira još od 1878. Poseban rezervat čini prašuma u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice.

Priroda

Pejzaž ovog prostora je sačinjen od šuma, livada, jezera. Pored Biogradskog jezera koje se nalazi u samom središtu Biogradske gore, Park krase i druga lednička jezera: Pešića, Ursulovačko (Veliko i Malo) i Šiško (Veliko i Malo). Prirodu Bjelasice karakteriše planinski reljef, sastavljen od četiri grebena sa tri najveća vrha preko 2000 metara: Crna glava 2.139m, Zekova glava 2.117m i Troglava 2.072m. U Parku postoji oko 2.000 biljnih vrsta, među kojima je 20% endema Balkanskog poluostrva i oko 90 vrsta drveća. Raznovrstan je i životinjski svijet sa 200 vrsta ptica, 80 vrsta leptira, 350 vrsta insekata i tipičnim sisarima - vuk, medvjed, lisica, srna, vjeverica, puh. Sem prirodnih ljepota, brojni su arheološki lokaliteti, sakralni spomenici, nekropole, a posebno je karakteristično narodno graditeljstvo - katuni, savardaci, brvnare, vodenice.

Znamenitosti

Najveći dio Parka čini rezervat prašume, u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice i predstavlja jedno od najstarijih zaštićenih područja na svijetu, poznat kao „Knjažev zabran“ ili „Branik“. Starost pojedinih stabala prašume procijenjena je na preko četiri vijeka, od kojih su neka visoka i preko 40m. To je ujedno i najznačajnija prirodna vrijednost ovog Nacionalnog parka, koji zauzima površinu od 1 600 ha i jedan je od posljednjih tri u Evropi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata.

Turizam

Biogradska gora zajedno sa Bjelasicom nudi izuzetne uslove za planinarenje. Markirano je skoro 80 km uglavnom srednje teških staza prosječne dužine 12 km. Svaka staza vodi do najviših kota i jezera : Crna glava, Zekova glava, Troglava, Pešića jezero, Šiško jezero i Ursulovačko jezero. Kroz Park prolazi I jedan dio najpoznatije označene planinske transferzale CT-1, određene 1987 god. ukupne dužine 120km. Pored planinarskih uredjena je i edukativna staza koja se pruža cijelim obodom Biogradskog jezera dužine 3,5 km. Opremljena je interaktivnim mobilijarom sa šest punktova koji pružaju informacije o flori i fauni ovog područja. Sama prirodna atraktivnost staze, sa dobrim interpretacijskim sadržajem predstavlja jednu od glavnih atrakcija Parka.

Povezanost

Do NP Biogradska gora može se doći iz više pravaca, sa ozbirom da je planina Bjelasica okružena sa pet gradova; Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, koji su povezani regionalnim magistralnim putem. Do Bijelog Polja, Kolašina i Mojkovca može se doći i vozom koji saobraća na liniji Bar – Beograd. Od glavnog grada Podgorice , Biogradska Gora je udaljena 85 km.

Kontakt
Nacionalni parkovi Crne Gore

Trg vojvode Bećir-bega Osmanagića 16, 81 000 Podgorica,
Tel: +382 (0)20 865 625, +382 68 020 020
Email: npbiogradskagora@nparkovi.me 
Web: www.nparkovi.me