Nacionalni park
Durmitor

osnovne informacije
natrag
površina

površina

334 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

130.000

broj posjetitelja

godina osnivanja

1952

više

Lokacija

Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Crne Gore, a zauzima površinu od 33 400 hektara.

Istorijat

Nacionalni park Durmitor proglašen je 1952. godine, a od 1980-te nalazi se na UNESCO-voj listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa. Posebne zone zaštite čine Mlinski potok, sliv Škrčkih jezera s užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna Poda, Barno jezero s najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare, koji je pod UNESCO zaštitom.

Priroda

Karakteristike ovog parka čine raznoliki ekosistemi, neki od najviših vrhova Dinarida, lednička jezera i kanjon rijeke Tare. Durmitor ima 48 vrhova preko 2000 metara, 18 glečerskih jezera iznad 1400 mnv, nazvanih “gorske oči” , kao i pet kanjona. Šume zauzimaju relativno malu površinu, ali su neke od njih pravi rariteti prirode kao šuma crnog bora na lokalitetu Crna poda, čija grandiozna stabla do 50 m visine odoljevaju vremenu punih 450 godina. Od 1325 flornih vrsta Durmitora i okolnih kanjona, čak 900 vrsta pripada visokoplaninskoj flori (iznad 1500 mnv). Endemi čine 15% od ukupne visokoplaninske flore, koja broji 122 vrste, dok u odnosu na cjelokupnu endemičnu floru masiva Durmitora čak 77% su visokoplaninski endemi. Na cjelokupnom masivu Durmitora veliki visinski raspon i različita staništa uslovili su izvanredno bogastvo flore i faune. Prostrane šume, otvoreni pašnjaci, litice, durmitorski vrhovi, obilje jezera važni su za egzistenciju i bogatstvo životinjskog svijeta. U zoni visokoplaninskih pašnjaka i kamenjara strpljivom posmatraču se u vidokrugu može pojaviti divokoza (Rupicapra rupicapra), a raritetom se smatra prisustvo slijepog kučeta. U ovoj zoni žive predstavnici glacijalnih vrsta ptica snježna zeba, planinski popić, ušata ševa, planinska trepetljika kao grabljivice vjetruška, suri orao i bjeloglavi sup koji posjećuje ovaj prostor radi hrane. Planinski i mosorski gušter su najbrojniji predstavnici gmizavaca, a jedini predstavnik vodozemaca je planinski mrmoljak.

Znamenitosti

Durmitor je jedna od najvećih planina koja pripada dinarskom masivu. Uz grandiozne planinske vrhove iznad 2000 metara, ovaj Nacionalni park u svojoj lepezi ljepota nudi veličanstvene kanjone rijeke Tare (najdublji kanjon u Evropi, i jedan od najdubljih u svijetu), Drage, Komarnice i Sušice. Malo je gdje naglašen tako jak spoj prirode i ljudi. I jedni i drugi su ćudljivi, žilavi, zagonetni. Na prvi pogled, bezazleni i mirni.

Turizam

Durmitor je mjesto za avanture i pustolovine. Uz to, Nacionalni park pruža rafting rijekom Tarom, kanjoning, planinarenje, pješačenje, paraglajding, kupanje u ledničkim jezerima, vožnju jezerima u drvenim čamcima na 1.450 m, foto-safari, džiping ture, sportski ribolov. Sa preko 100 km markiranih staza za planinarenje, spada u jednu od najbolje markiranih planina dinarskog masiva i Evrope. Markacije koje vode do najviših kota durmitorskog masiva posjetiocima  pružaju mogućnost planinarenja sa ili bez vodiča. Ovaj predio bogat je katunima, gdje se turisti susreću da tradicijom, koščatim, oštroumnim ljudima dinarske rase.

Povezanost 

Od glavnog grada Podgorice NP Durmitor udaljen je 124 km i povezan magistralnim putem. Udaljenost od mora je 140 km, magistralnim putem preko antičkog grada Risan, koji se nalazi u Boki Kotorskoj.

Kontakt
Nacionalni parkovi Crne Gore

Trg vojvode Bećir-bega Osmanagića 16, 81 000 Podgorica,
Tel: +382 (0)52 360 228
Fax: +382 (0)52 361346
Email: npdurmitor@t-com.me 
Web: www.nparkovi.me