Nacionalni park
Llogara

osnovne informacije
natrag
površina

površina

10 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

1966

više

Nacionalni park Llogora (albanski: Parku Kombëtar i Llogarasë/Llogorasë) je nacionalni park u Albaniji koji je od 1966. godine proglasila albanska Vlada. Park zauzima površinu od 1.010 hektara i štiti šume na sjevernoj strani prolaza Llogara između visine od 470 do 2.018 m nadmorske visine. U parku se mogu naći mnoga stabla crnog bora (Pinus nigra), bosanskog bora (Pinus heldreichii), bugarske jela, (Abies borisii) i jasena (Fraxinus).

Vazdušne struje oko tog područja izazvale su savijanje stabala u mnogim zanimljivim oblicima, kao što je zastavin bor (Pisha e Flamurit). Uz cestu postoji nekoliko restorana, hotela i mali drveni kabinski kompleks. Područje parka i okolne planine se uglavnom koriste za planinarske ture. Paraglajding koji svake godine služi kao mesto međunarodnog takmičenja nalazi se južno od Llogare. Duž krivudavog puta nalaze se i nekoliko lokalnih prodavaca meda i planinskog čaja. Nedaleko od prelaza Llogara nalazi se i Cezarov prelaz (Qafa e Cezarit) nazvan po Juliusu Ceasaru koji je kročio u područje u potrazi za Pompejem.

 Info:    edibreshani@hotmail.com

Tel: 00355 67 2062 997