Park prirode
Žumberak Samoborsko Gorje

osnovne informacije
natrag
površina

površina

333 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

50.000

broj posjetitelja

godina osnivanja

1999

više

Lokacija

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje uglavnom je brdsko – planinsko područje koje obuhvata južnu stranu Žumberačke gore i Samoborsko gorje. Žumberačka gora čini prirodnu granicu Hrvatske s Republikom Slovenijom, a njen sjeverni dio na slovenskoj strani nosi naziv Gorjanci. Park se proteže na 333 km2 i nalazi se 30-tak km jugozapadno od grada Zagreba.

Istorijat

Područje Žumberka i Samoborskog gorja 1999. proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću - Parkom prirode, sa tri područja posebne zaštite:
- Značajni pejzaž – Slapnica kod Krašića
- Posebni rezervat šumske vegetacije - Japetić
- Park - šuma – Okić Grad s okolinom

Priroda

Najviši vrh Žumberačke gore, a ujedno najviši vrh u Parku je Sveta Gera s 1178 metara. Samoborsko gorje je niže i pitomije, a najviši vrh tog gorja je Japetić s 880 metara.
Najstarije stijene datiraju iz razdoblja paleozoika. Prevladavaju dolomiti trijaske starosti, te krečnjačkih naslage što je uslovilo nastanak krša koji prekriva čak 90 % površine Parka. Zbog toga je područje puno površinskih i dubinskih kraških oblika kao što su: ponori, jame, pećine i dr.
Najviše prostora u Parku zauzimaju šume, čak 60% površine. Na nižim visinama rastu šumske zajednice hrasta i običnog graba, a na višim bukve. Osim šuma tu su i oranice, voćnjaci, vinogradi, livade i pašnjaci. Njihovo smjenjivanje čini poseban pejzaž, koji svojom ljepotom privlači pažnju. Raznolikost pejzaža prati i vrlo raznolika flora i fauna. Mnoge vrste su rijetke i zaštićene. Sve to doprinijelo je proglašenju ovog područja zaštićenim. Park je bogat izvorima. Do sada je zabilježeno 847 izvora. Takođe, ima oko 260 vodotoka i nekoliko slapova. Najveći vodotok je rječica Kupčina. Slijede Slapnica, Sušica, Gradna i Bregana.

Znamenitosti

Važna je činjenica da je ovo područje neprekidno bilo naseljeno od praistorije do današnjih dana. O tome svjedoče brojni nalazi, pogotovo s područja Budinjaka i Bratelja. Zanimljivi su i ostaci srednjevjekovnih gradova kao što su: Tušćak, Stari grad Žumberak ili Okić. Okić se smatra najstarijim plemićkim utvrđenjem sjeverozapadne Hrvatske. Danas nema puno stanovnika. U 132 naselja živi oko 4000 ljudi. Pretežno je to ruralno i starije stanovništvo.

Turizam

S više od 347 kilometara planinarskih i 200 kilometara biciklističkih staza, te dva penjališta – Okić i Terihaji, zatim dva registrovana terena za paraglajding letjenje Japetić i Plešivica, Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje idealna je destinacija za bijeg u prirodu. Izletnike i planinare oduševljavaju vidikovci koji se otvaraju sa Okića, Plešivice, Japetića ili Sv. Gere Park prirode edukativni program stazom za djecu "Mladi čuvar prirode" , a postoji i škola jahanja.

Povezanost

Park prirode je veliko područje do kojeg vode na desetine puteva i staza.
U Park se može ući s hrvatske, ali i slovenske strane, s obzirom na to da je granica Parka dijelom i granica sa Slovenijom. Prema Parku se kreće najčešće iz grada Samobora, Jasrebarskog ili Ozlja, te mjesta Krašić i Klinča Sela. Veći dio Parka je povezan sa Samoborom ili Jastrebarskim putem i autobuskim linijama.


Kontakt:
Eko — centar Slani Dol
Slani Dol 1, Samobor HR-10430
Tel: +385/1/3327-660
Fax: +385/1/3327-661
Email: park@park-zumberak.hr 
Web: www.park-zumberak.hr