Specijalni rezervat prirode
Lom

osnovne informacije
natrag
površina

površina

3 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

1956

više

Lokacija

 

Strogi prirodni rezervat „Prašuma Lom“ nalazi se u masivu planine Klekovače, na grebenu Lom planine, na teritoriji opština Petrovac i Istočni Drvar. Zauzima površinu od 297,80 hektara. Ima izdvojeno jezgro-strogi rezervat divljine, veličine 55,80 hektara (kategorija Ia po IUCN-klasifikaciji).

 

Istorijat

 

Prve ideje o zaštiti predjela divljine na planini Klekovači datiraju još iz 1905 godine. U vrijeme proglašenja zaštite Prašumskog rezervata Lom, u Driniću je radila eksperimentalna stanica Instituta za šumarstvo i drvnu industriju iz Sarajeva. Prašumski rezervat Lom osnovan je 1956 godine, a odluku o zaštiti strogog prirodnog rezervata „Prašuma Lom“ donijela je vlada Republike Srpske na sjednici 18.aprila 2013 godine.

 

 

Priroda

 

Geološki supstrat prašume Lom čine krečnjaci. Reljef je veoma razvijen, a mjestimično i jako karstifikovan .Prisutne su mnoge kraške pojave. Iako su krečnjaci vodopropusne stijene sa podzemnom hidrologijom, ipak se na području rezervata nalaze dva mala vrela.Đulin bunar i Lomska voda. Ima i nekoliko pećina, neke od njih sa vječnim snijegom.

 

Vegetaciju lomske prašume uglavnom čini tipična šuma ovih dinarskih planina, zajednica bukve, jele sa smrčom (Piceo-Abieti-Fagetum iliricum). Nalazi se u rasponu od 1250-1420 metara nadmorske visine, na sjevernim i sjeverozapadnim ekspozicijama. Geobotanički položaj prašume je na granici ilirske provincije, tako da u njoj završava areal nekih ilirskih vrsta. U lomskoj prašumi zastupljene su 74 vrste gljiva, 37 vrsta lišajeva, 96 vrsta mahovina, 256 vrsta vaskularnih biljaka.

 

Prirodni uslovi pogoduju svim vrstama sisara i ptica. Od značajnijih vrsta izdvajaju se: trajno zaštićene vrste- hermelin, vjeverica, ris, povremeno veliki tetrijeb, lještarka, jastreb, soko.

Lovostajem zaštićene vrste - mrki medvjed, srna, zec, a nezaštićene su: puh, vuk, lisica, kuna zlatica i divlja svinja (povremeno).

 

 

Turizam

 

Turistički je atraktivna, ali je prevashodno namjenjena za naučna istraživanja.

U strogom prirodnom rezervatu „Prašuma Lom“ nalazi se jela sa najvećim prečnikom u Bosni i Hercegovini koji iznosi 1,75 m. U zimu 2019 godine ovo stablo je palo.

Evidentirana je i najveća jela u zemlji visine 55 metara.

 

Povezanost

 

Do strogog prirodnog rezervata „Prašuma Lom“ moguće je doći iz pravca Drinića makadamskim putem dužine  deset kilometara od ugostiteljskog objekta Veliko Vrelo.

 

Kontakt

 

Šumsko gazdinstvo „Oštrelj-Drinić“ telefon: 050-465-012

Email adresa: ostreljdrinic@sumers.org