Zaštićeno područje
Lepterija-Sokograd

osnovne informacije
natrag
površina

površina

3 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2002

više

Položaj:
Predio izuzetnih odlika Lepterija-Sokograd nalazi se u jugoistočnoj Srbiji na području opštine Sokobanja, na samo par kilometara od samog grada i lječilišta Sokobanja.


Istorija:
Uredbom Vlade Repoblike Srbije 2002. godine područje oko klisure Moravice stavljeno je pod zaštitu na površini od 345,33 ha kao Predeo izuzetnih odlika „Lepterija – Sokograd“.

Priroda:
Predio "Lepterija-Sokograd" je područje izvanredne pejzažne raznolikosti sa atraktivnim geomorfološkim oblicima i pojavama, bogatom i raznovrsnom florom i faunom i kulturno-istorijskim vrednostima (srednjevekovno utvrđenje Sokograd, kulturno dobro od velikog značaja).

Znamenitosti:
Klisura rijeke Moravice, usječena je u podnožju planine Device, dužine oko 3 km i dubine oko 140 metara. Lijeva strana doline postepeno prelazi u padine Device i dostiže visinu od oko 1.200 metara. Klisura ima krivudavo meandarsko pružanje sa čestom pojavom impozantnih stjenovitih odsjeka. Riječno korito Moravice u klisuri pretežno je stjenovitog dna i obala, sa manjim slapovima i brzacima razdvojenim virovima..
Ostaci srednjevjekovnog grada Sokograd

Turizam:

Predio izuzetnih odlika „Lepterija – Sokograd“ se nalazi u neposrednoj blizini banje i turističkog kompleksa. Na području Lepterije obilježen je veliki broj šetačkih staza koje vode kroz pejzažno atraktivnu klisuru Moravice, do ostataka srednjevjekovnog grada Sokograd, preko interesantnih vidikovaca na padinama Device. Pored kulturno-istorijskih dobara na ovom području i pejzažnih karakteristika same klisure rijeke Moravice, od velikog su značaja površine pod šumom, čista voda i bogata i raznovrsna flora i fauna.


Kontakt
JP „Srbijašume“ – Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 113, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 711 27 70; +381 11 711 34 10, faks +381 11 711 85 13
Šumsko gazdinstvo „Niš“ – Niš
Prvomajska 46, Niš
telefon: +381 18 520 043, +381 18 246 074
email: sgnis@ptt.rs