Pridruži se!

Pristupnica

Pridružite nam se u očuvanju prirode i unapređenju upravljanja parkovima na zadovoljstvo svih zelenih i plavih površina, te letećih, hodajućih, gmižućih i plivajućih stanovnika Parkova Dinarida.

Članom Parkova Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida može postati svako zaštićeno prirodno dobro iz regiona Dinarskog luka, koje ispunjava sledeće uslove:

 • Da ima status pravnog lica
 • Da ima upravljačku strukturu

Pisani zahtjev za učlanjenje uz koji se prilažu dokazi o ispunjenosti ovih uslova, dostavlja se Predsjedniku Parkova Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida. Upravni odbor na prvoj sjednici  od dana prijema zahtjeva za članstvo  donosi odluku o prijemu ili odlukom odbija zahtjev za članstvo.

Član je dužan da odmah po učlanjenju da plati godišnju članarinu.

Članstvo je definisano kroz sledeće kategorije:

 1. Redovni članovi sa pravom glasa
           Grupa A -  Nacionalni parkovi
           Grupa B -  Regionalni i Parkovi prirode
           Grupa C – ostali oblici zaštićenih prirodnih dobara
 2. Osnivači Parkova Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida
 3. Počasni članovi bez prava glasa
dokumenti

pristupni formular

Hvala! Vaša prijava je uspješno spremljena.

Podaci o organizaciji
Molimo da nam dostavite sledeće podatke o vašoj organizaciji

Molimo popunite polja označena crvenom bojom:

Organizacija upravlja* sledećim zaštićenim područjima
*Podrazumeva zaštićena područja koja su pod vašom jurisdikcijom i koja nisu zaseban entitet

Osoba za kontakt

Kontakti direktora

Zaštićeno područje
Dodatne informacije

Dodatne odlike zaštićenog područja

Koliki je ukupan procenat teritorije zaštićenog područja obuhvata Natura 2000?

Podaci
Molimo da nam dostavite sledeće podatke

Molimo popunite polja označena crvenom bojom: