Projekti

/2019

INDEKSACIJA Procjena i unapređenje uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima
05/04/2019

Parkovi Dinarida su u saradnji sa WWF Adria pokrenuli niz ključnih inicijativa, kako bi se osnažila izgradnja  partnerstava između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanih na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog učešća lokalnih aktera. U okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ razvijeno je nekoliko instrumenata, koji stoje na raspolaganju članicama Parkova Dinarida i drugim zainteresovanim zaštićenim područjima:

I Određivanje Indeksa uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima kroz proces INDEKSACIJE

II Pružanje podrške zaštićenim područjima za unapređenje indeksa interakcije sa lokalnom zajednicom, kroz

              II.1 Program grantova za zaštićena područja i

              II.2 Regionalni obrazovni projekat Mreža škola u zaštićenim područjima“.

INDEKSACIJA je razvijena kao jedinstven instrument za mjerenje i unapređenje uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima. Metodologija[i] se zasniva na  prikupljanju informacija o tome kako zaštićena područja i predstavnici lokalnih zajednica ocjenjuju postojeću međusobnu saradnju, a na osnovu dobijenih rezultata razvijaju se preporuke i pokreću nove inicijative.

Prioritetne oblasti u kojima se prati komunikacija i saradnja između ključnih aktera su:

  1. Donošenje odluka i uticaj na odlučivanje
  2. Planiranje upravljanja
  3. Komunikacija u zaštićenom području
  4. Obrazovanje i razvoj kapaciteta
  5. Društveni razvoj
  6. Ekonomski razvoj
  7. Jednaka prava i mogućnosti

Parkovi Dinarida u saradnji sa zainteresovanim zaštićenim područjima organizuju jednodnevnu radionicu kako bi se realizovalo istraživanje kroz neposrednu komunikaciju sa upravljačima i lokalnim stanovništvom na terenu. U istraživanju se koriste dva struktuirana upitnika: jedan, namijenjen predstavnicima zaštićenih područja i drugi, za predstavnike lokalne zajednice. Na osnovu dobijenih odgovora ispitanika, a prema unaprijed utvrđenim kriterijuma kojima se ocjenjuje nivo angažovanosti zajednice, utvrđuje se Indeks uključenosti. Pored ovog, kvantitativnog pokazatelja, indeksacijom se takođe prikupljaju podaci kroz intervjue sa upravljačima i vođenu diskusiju sa predstavnicima lokalne zajednice. Na osnovu ovako prikupljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka, priprema se analiza sa preporukama za unapređenje kapaciteta upravljača i lokalnih zajednica i procesa koji će voditi njihovoj boljoj saradnji - Plan za  jačanje  kapaciteta.

Svoje mišljenje na set pažljivo odabranih pitanja daju direktori zaštićenog područja, ili, u slučaju spriječenosti direktora, osoba koja je opunomoćena za zastupanje stavova parka na radionici. U ime lokalne zajednice, svoje mišljenje daju: a) Predstavnici opština i/ili sela koja se nalaze u zaštićenom području; b) Interesne grupe s posebnim interesom u zaštićenom području (predstavnici šumara, zemljoradnika, farmera, lovačkih društava, ribolovnih društava, planinarski savezi ili društva, itd.); c) Akteri koji u najvećoj mjeri zavise od resursa zaštićenog područja za stabilne izvore prihoda (npr. osobe/zadruge/preduzetnici koji se bave poljoprivredom, turizmom, šumarstvom, vlasnici velikih poljoprivrednih zemljišta, itd.); d) Predstavnici ranjivih grupa: mladi, starije stanovništvo, osobe s invaliditetom te predstavnici nacionalnih manjina, siromašni i e) Lokalne nevladine organizacije i/ili organizacije civilnog društva, ukoliko se ne nalaze u jednoj od prethodnih grupa.

Prvi ciklus  INDEKSACIJE - procjene uključenosti lokalnih zajednica organizovan je 2017-2018. godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu*, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Radionice su organizovane u 66 zaštićenih područja, u najvećem broju članica mreže Parkova Dinarida. Ukupno je učešće uzelo 930 osoba, od čega 290 ili 31,20% žena.

Na osnovu dobijenih rezultata, tim stručnjaka je izradio Plan jačanja kapaciteta za dalje uključivanje zajednice na području Dinarskog luka, što je bila osnova za uspostavljanje Programa grantova za zaštićena područja i Regionalnog edukativnog programa „Mreža škola u zaštičenim područjima“.

Drugi ciklus INDEKSACIJE  počinje u proljeće 2019. godine.

[i] Lovren Orlović,. V., Kus Veenvliet, J., Partington, R, Fenten, W. Priručnik Metodologije za uključivanje lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima,  WWF Adria i Parkovi Dinarida, 2017