INHERIT

/2018

Projekat održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja
30/10/2018

Projekat održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja  (INHERIT), započeo je i sprovodi se u Crnoj Gori od februara 2018. godine. Projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Interreg Mediteranskog (MED) Programa i traje 48 mjeseci, odnosno do 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 612 660,00 €, od čega se 85% (4 634 601,00 €) sufinansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, a 127 160,00 € iz IPA. Preostalih 15% učešća kofinansirano je od strane Ministarstva Javne Uprave, kroz konkurs o kofinansiranju projekata/programa iz EU fondova. Organizacija Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja je projektni partner iz Crne Gore i jedini partner sa IPA područja.

INHERIT pristup predviđa uključivanje svih zainteresovanih strana (na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou) u aktivnostima proučavanja, testiranja i realizacije ka ostvarenju. Projekat će testirati i razviti novi pristup prilagođen MED specifičnostima, štiteći prirodnu baštinu od štetnog uticaja intenzivnog razvoja turizma. Cilj je promovisanje održivog turizma, koji ublažava sezonalnost i rasterećuje noseće kapacitete u obalnom području. Projekat je posebno fokusiran na takozvani “bottom-up” pristup zaštiti, odnosno inicijativu pokrenutu “odozdo ka gore”, čime se favorizuje aktivno učešće lokalne zajednice i svih zainteresovanih strana u turizmu na održivi razvoj i zaštitu prirodne i kulturne baštine crnogorske obale. Krajnji cilj je uspostavljanje i implementacija nekoliko tzv. INHERITURA područja u oblasti mediterana, sa posebnim mjerama zaštite, kao uvod u kreiranje cjelovite politike zaštite i održivog korišćenja mediteranske obale. 

Vodeći partner je Regija Peloponez (Grčka), a ostali partneri su: Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia (Španija), Regija Puglia (Italija), Ministarstvo turizma (Hrvatska), Institut za turizam i poljoprivredu Poreč (Hrvatska), Univerzitet Patras (Grčka), Department Herault (Francuska), Javna ustanova za promociju poduzetništva i razvojne projekte Opštine Izola (Slovenija), ANETEL (Kipar), Agencija za razvoj i jačanje dijaloga Malte (Malta), Međunarodna organizacija sredozemnih šuma (Francuska), Udruženje za očuvanje baštine Mertola (Portugal), Fondacija SENECA (Španija), Parkovi Dinarida (Crna Gora), dok su pridruženi projektni partneri Ministarstvo turizma Helenske Republike (Grčka), ARPA (Italija) i Javni zavod Park Strunjan (Slovenija).

Projekat se trenutno u fazi istraživanja i prikupljanja podataka relevantnih za obalno područje Crne Gore, tačnije pregled stanja, perspektiva i uslova za razvoj održivog turizma. Ovime su se obezbjedili uslovi za narednu, odnosno fazu testiranja, koja zvanično počinje od aprila 2019. i traje do avgusta 2020. godine. Tom prilikom će biti aktivno uključene sve zainteresovane strane na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, radi boljeg povezivanja i uključivanja u predstojeće projektne aktivnosti.