Projekti

/2019

Klimatske promjene u zaštićenim područjima
15/03/2019


Parkovi Dinarida započinju novi projekat "Klimatske promjene u zaštićenim područjima"
18/03/2019

Klimatske promjene predstavljaju značajan rizik i izazove za Nacionalne parkove i njihove jedinstvene prirodne vrijednosti. Porast temperature i promjene količina padavina mogu uticati na migraciju vegetacije i životinjskog svijeta na nova staništa, fragmentaciju staništa, kao i povećanje učestalosti i intenziteta požara, poplava i suša. Osim očuvanja vrsta i ekosistema, zaštićena područja pružaju bitne ekološke, društvene i ekonomske usluge - kao što su čista voda, skladištenje ugljenika, ublažavanje katastrofa i stabilizacija tla – kao i oblasti važnih za očuvanje naše kulturne baštine. Međutim,  uticaj klimatskih promjena na zaštićena područja u Crnoj Gori je nedovoljno prepoznat u strateškim dokumentima koji su do sada donešena u ovoj oblasti. Klimatske promjene su takođe izazov u upravljanju zaštićenim područjima, gdje u većini slučajeva klimatske promjene nijesu dio planova upravljanja.

S ciljem da se skrene pažnja na osjetiljivost najvrijednijih prirodnih područja i ekosistema u Crnoj Gori na sve izraženije uticaje klimatskih promjena, Parkovi Dinarida -mreža zaštićenih područja Dinarida započinje realizaciju projekta “Klimatske promjene u zaštićenim područjima”.

Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta OCDa i upravljača zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode) za prepoznavanje negativnih uticaja klimatskih promjena na zaštićena područja i njihove specifične ekosisteme kao i njihovo integrisanje u strateška dokumenta u oblasti klimatskih promjena. 

Specifični cilj projekta je identifikacija prioritetnih mjera za adaptaciju zaštićenih područja u Crnoj Gori na rizike povezane sa klimatskim promjenama, radi njihovog integrisanja u strateška i planska dokumenta u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Stoga, ovim projektom želimo da procijenimo ranjivost zaštićenih područja u Crnoj Gori u odnosu na identifikovane klimatske trendove i razvijemo preporuke koje bi bile primjenjive na pojedinačna zaštićena područja u cilju unapređenja upravljanja.

Time se ujedno pomaže i stvaranju analitičke osnove za izradu Strategije za prilagođavanje klimatskim promjenama (adaptacije) koju je Crna Gora u obavezi da pripremi i donese do 2020. Analiza ugroženosti može posluziti i kao vrijedan material za priremu Strategije niskokarbonskog razvoja što je još jedna od obaveza Crne Gore do 2020.

Pored tog kroz saradnju i komunikaciju sa upravljačima zaštićenih područja, ali i svih uključenih strana doprinijeće se unapređenju kapaciteta za prepoznavanje prijetnji vezanih za klimatske promjene, kao i ojačati sveukupna svijest o tim promjenama i unaprijediti razmjena informacija u ovoj oblasti.

Projekat koji će trajati 6 mjeseci realizuje se kroz program” Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji partnerski sprovode NVO Green home, Savjet za ekološku gradnju Crne Gore I CAN Europe, a podržan je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.