Projekti

/2019

Otvoren Edukativni kutak NP Biogradska gora u Kolašinu
05/11/2019

„Edukativni kutak Nacionalnog parka Biogradska gora“ otvoren je danas (05.11.2019.) u Kolašinu u prostorijama upravne zgrade tog parka.

Otvaranje ovog kutka dio je projekta „Posmatranje medvjeda u Nacionalnom parku Biogradska gora“ koji je posvećen razvoju turizma orjentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda i sprječavanja krivolova. 

Direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Elvir Klica kazao je na svečanom otvaranju da osim promocije prirodnih i kulturnih vrijedosti ovog područja veliki dio aktivnosti koje realizuju NPCG odnosi se na strateški razvoj turističke ponude. On je podsjetio da je NP Biogradsku goru ove godine posjetilo oko 20 odsto više turista, odnosno oko 70 hiljada posjetioca, što je dokaz da ovaj park u značajnoj mjeri učestvuje u turističkoj ponudi Kolašina i Mojkovca.

“Ovaj kutak će doprinijeti da grad Kolašin, pored svoje i ponude Skijališta Crne Gore, omogući turistima da saznaju više informacija o NP Biogradska gora. Turisti koji ovdje budu boravili tokom zimske sezone moći će da se o samom parku informišu u ovom kutku, kazao je Klica.

On se posebno zahvalio učenicima Osnovne škole “Risto Manojlović” koji su upotpunili događaj i naveo da će NPCG nastaviti saradnju sa školama u cilju podizanja svijesti mladih o značaju zaštite prirode

Klica je dodao i da je početkom godine realizovan značajan projekat u NP Biogradska gora, koji ima za cilj smanjenje karbonskog uticaja na ovaj park, a u okviru kojeg je park dobio dva turistička vozića.

“Nažalost nijesmo uspjeli do kraja sezone da krenemo sa izgradnjom parkinga. Nadamo se da će realizacija ovog dijela projekta biti početkom naredne sezone. Tada ćemo zaokružiti kompletan projekat, a sve sa ciljem smanjenja broja automobila u samom srcu nacionalnog parka”, kazao je Klica.

Izvršni direktor Parkova Dinarida Zoran Mrdak kazao je da su tokom prethodne četiri godine u pet parkova u regionu rađeni inovativni projekti sa ciljem podizanja stručnih znanja u vezi sa zaštićenim područjima, a u slučaju NP Biogradska gora akcenat je stavljen na istraživanje krupnih sisara, odnosno, mrkog medvjeda.

“Takođe, cilj projekta je bio povećanje interakcije između zaštićenog područja i lokalne zajednice. Mislim da smo u slučaju NP Biogradska gora u tome uspjeli. Uradilo se dosta, po prvi put je uspostavljen kvalitetan monitoring mrkog medvjeda, urađen je kvalitetan marketing plan koji može i ubuduće služiti NPCG, a i zajednica je prihvatila ovaj projekat kao svoj”, dodao je on.

Predstavnica NVO “Parkovi Dinarida” Jelena Marojević Galić na događaju je prezentovala i rezultate projekta, a prikazan je i edukativni film “Neotkriveni svijet Biogradske gore”.

“Otvaranje Edukativnog kutka završna je faza projekra Posmatranje medvjeda u NP Biogradska gora koju su Parkovi Dinarida započeli u martu 2016. godine. Cilj projekta je bio pored iniciranja razvoja održivih vidova turizma zasnovanih na posmatranju prirode i razvoju lokalnih proizvoda, uspostaviti monitoring populacije medvjeda, ali i drugog živog svijeta na području NP Biogradska gora kao i unaprijediti upravljanje populacijom ove vrste u Crnoj Gori. Tako su u prethodnom periodu postavljene kamere zamke u parku, uspostavljeno hranilište i imali smo prvo uspješno hvatanje medvjeda i njegovo obilježavanje telemetrijskom ogrlicom”, kazala je Marojević Galić.

Pored toga kroz projekat je inicirano i unapređenje upravljanja mrkim medvjedom u Crnoj Gori, pa je kao rezultat medjunarodnih konferencija organizovanih u Crnoj Gori na ovu temu osnovan i Savjet za upravljanje velikim zvjerima koji ima zadatak da u narednom periodu pripremi Plan upravljanja mrkim medvjedom.

Edukativni kutak NP Biogradska gora namijenjen je prvenstveno školskoj populaciji, lokalnoj zajednici i posjetiocima koji će dobiti priliku da se dodatno edukuju o vrijednostima u zaštićenim područjima, i na taj način aktivno učestvuju u razvoju ekološkog turizma zasnovanog na posmatranju živog svijeta ovoga parka.

Na svečanosti je najavljeno da će novootvoreni prostor u Kolašinu biti dodatno interesantan zbog bogate biblioteke porodice Vincek koja će biti dio edukativnog kutka, a biće otvorena i suvenirnica sa proizvodima i ručnim radovima stanovništva iz tog kraja.

Edukativnu postavku su kreirali Parkovi Dinarida, u saradnji sa WWF Adria, Nacionalnim parkovima Crne Gore i Nacionalnim parkom Biogradska gora, koji partnerski realizuju projekat posmatranje medvjeda u Nacionalnom parku Biogradska gora. Projekat je dio programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koji finansira Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida (Swedish International Development Agency – Sida), a realizuju ga WWF Adria i Parkovi Dinarida.