Projekti

/2019

„Zaštićena područja Dinarskog luka za prirodu i ljude“ (PA4NP)
01/11/2019

Projekat: „Zaštićena područja Dinarskog luka za prirodu i ljude“ (PA4NP)

20/11/2015

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Parkovi Dinarida realizuje četvorogodišnji projekt “Zaštićena područja za prirodu i ljude”. Projekt predstavlja nastavak inicijative WWF-a “Parkovi Dinarskog luka”, kroz koju je osnovana mreža „Parkovi Dinarida“.

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju teritoriji zaštićenih područja, kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenje zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara. Kroz ovaj program takođe se podstiče sprovođenje sporazuma „Velika pobjeda za Dinarski luk“(Big Win for Dinaric Arc), kojim su se ministri šest zemalja obavezali na jačanje regionalne saradnje kako bi se ostvarili zajednički i nacionalni petogodišnji ciljevi za poboljšanje zaštite životne sredine.

Aktivnosti se realizuju u saradnji sa zaštićenim područjima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije.  U NP Biogradska gora iz Crne Gore i NP Tara iz Srbije realizuje se projekat:  „Posmatranje medvjeda“.  U Bosni i Hercegovini NP Una će pokazati kako parkovi mogu postati generator za razvoj ekološki odgovornog poslovanja, kroz pružanje podrške za zelene biznis ideje, otvaranje eko tržnice i plasiranje lokalnih proizvoda, dok NP Sutjeska radi na promociji turizma kao alternative neodrživim obrascima razvoja. Zaštićeni pejzaž Germija na Kosovu poslužiće kao primjer sličnim područjima u urbanim sredinama za promovisanje zaštite prirode kroz realizaciju različitih programa za informisanje, edukaciju i mobilisanje građana. Nadalje, u Srbiji se jača saradnja sa lokalnim zajednicama kroz uspostavljanje lokalnih savjeta interesnih grupa, a nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i predio izuzetnih odlika Avala će kroz projekat postati edukativni centri za škole i posjetioce.  Slične aktivnosti će se realizovati i u Albaniji.