Vijesti

/2022

26. januar – Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
26/01/2022

Učenje o zaštiti prirode ključ za njeno dugoročno očuvanje

Beograd, 26. januar 2022. godine – Povodom Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji se obilježava još od 1972. godine, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF je objavila priručnik „Kako se pripremiti za boravak u prirodi“.

„Istraživanja pokazuju da učenje van učionice, koje je jedna od ključnih odrednica obrazovanja za zaštitu životne sredine, podstiče unutrašnju motivaciju za učenje kod djece i mladih, što je ključni faktor koji doprinosi većim akademskim postignućima i razvijanju samostalnosti. Da bi boravak u prirodi bio opušten, a u isto vrijeme i fokusiran na određenu temu, neophodno je uložiti malo vremena i u njegovu pripremu. Dobra priprema nam daje osjećaj sigurnosti, opuštenosti i omogućava da svoju pažnju usmjerimo prirodnom okruženju u kom se nalazimo, da ga istražujemo i upoznajemo“, objašnjava koordinatorka za edukaciju u WWF Adria Jovana Dragić Mej.

Ovaj dan se obilježava kako bi se ukazalo na značaj obrazovanja koje omogućava pojedincima da istražuju stanje životne sredine, identifikuju ekološke probleme i aktivno se uključe u njihovo rješavanje. Obrazovanje o životnoj sredini stvara ekološki osvješćene i aktivne građane koji se zalažu za očuvanu i zdravu životnu sredinu. To je jedan od razloga što je WWF Adria još 2016. počela sa sprovođenjem edukacije na temu zaštite životne sredine, kroz Akademiju za prirodu i stručne obuke sa vaspitačima i nastavnicima.

U region Dinarida doprinos WWF-a za uključivanje tema zaštite prirode u obrazovne planove i programe ogleda se kroz jačanje postojeće i uspostavljanje efikasnije saradnje između upravljača zaštićenih područja i lokalnih škola, uvođenje novih metoda u obrazovne programe zaštićenih područja sa fokusom na iskustveno učenje u prirodi i interdisciplinarno povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta. Uključivanje nastavnika u kreiranje i promovisanje obrazovnih programa zaštićenih područja vremenom doprinosi boljem razumjevanju važnosti zaštite prirode kod mladih i njihovom aktivnom učešću u toj sferi.

Značaj obrazovanja na ovu važnu temu prepoznat je i na globalnom nivou, zbog čega je UNESCO odredio da ekološko obrazovanje mora biti osnovna komponenta nastavnih planova i programa do 2025. godine.