Vijesti

/2021

Održana 5. međunarodna konferencija Parkova Dinarida “Zaštićena područja za novu dekadu- izazovi ispred nas”
17/09/2021

Regionalnom saradnjom prevazići pritiske na zaštićena područja

Trodnevna konferencija Parkova Dinarida, mreže zaštićenih područja Dinarida, održana je u Baru (Crna Gora) uz prisustvo upravljača iz Albanije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Kosova, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i predstavnika resornih državnih organa, ustanova i organizacija civilnog društva. Tema konferencije bili su izazovi koje je pandemija COVID-19 donijela zaštićenim područjima, a kao glavni istaknuti su gubitak prihoda od turizma, otežano sprovođenje konkretnih mjera zaštite područja, oslabljena saradnja sa lokalnom zajednicom ili prekomjerni uticaj turista po ukidanju epidemijskih mjera.

Ipak, konferenciju je okarakterisalo pozitivno raspoloženje zbog primjetnog pozitivnog trenda povećanja broja zaštićenih područja u regionu, jer ona upravo predstavljaju jednu od mjera prevencije pandemija

Iako su tokom pandemije pojedini djelovi društva bili blokirani zaštita prirode nije stala. Zaštićena područja, iako izložena brojnim izazovima tokom pandemije, pokazala su da su mnogo otpornija i većina je uspjela da se oporavi i da već ove godine budu bukirani posjetiocima, zbog čega sada imaju neku drugu vrstu problema. Raduje nas što u nekim zemljama dolazi do ekspanzije zaštićenih područja i smatramo da će suočavanje sa novim i budućim rizicima zavisti i od naše spremnosti da regionalno sarađujemo. Konferencija Parkova Dinarida svakako je jedna od prilika za to”, istakao je predsednik Parkova Dinarida Zoran Mrdak.

Vrijednost zaštićenog područja ne može se mjeriti po prihodima koje ostvaruje, već da li ispunjava svoje primarne funkcije, a to je očuvanje biodiverziteta, čime se obezbeđuje blagostanje i prirode i ljudi, istakao je Marko Pećarević, menadžer projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude” iz WWF Adrije, svjetske organizacije za zaštitu prirode.

 “Nerazumjevanje funkcije zaštićenih područja jedna je od glavnih prepreka za njihovo održivo upravljanje, U promjeni te svijesti svako ima ulogu - upravljači, donosioci odluka, različite ustanove za zaštitu prirode, kao i organizacije civilnog društva. Samo tako obezbedićemo njihovo ciljano, dugoročno i efikasno finansiranje. Činjenica da su tokom pandemije građani postali svjesniji prirodnih bogatstava svojih zemalja i važnosti očuvane prirode, jedan je od koraka ka tome”, istakao je Pećarević.

Tamara Brajović, direktorica Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, istakla je da je Crna Gora prepoznala važnost zaštićenih područja I njihovog dobrog upravljanja u očuvanju biodiverziteta. Potvrda toga se reflektuje u većem broju novih zaštićenih područja i najavila i da će Katič biti i zvanično proglašen za novo morsko zaštićenog područja u toku ove sedmice. 

Jedan od predavača na konferenciji je bio i gdin Boris Erg, direktor Medjunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) - Kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju koji je učesnicima prenio zaključke i nalaze nedavno održanog Svjetskog kongresa Međunarodne unije za očuvanje prirode u Marselju od 3 -11 Septembra.

Na konferenciji su u članstvo u mreži Parkova Dinarida primljeni i novi parkovi: NP Galičica iz Sjeverne Makedonije, NP Drina iz Bosne i Hercegovine kao i Javno preduzeće šumarstva “Šume RS” koje upravljaju sa više zaštićenih područja: Park prirode Cicelj, Park prirode Orjen I Park prirode Prača, kao I prašume Lom i Janj u Bosni i Hercegovini.

U toku konferencije održana je VI Generalna skupštine Parkova Dinarida na kojoj je izabran novi Upravni Odbor organizacije kao i predsjednik i dva potpredsjednika Skupštine. U naredne 3 godine članovi upravnog odbora će biti: gdin Amarildo Mulić, direktor NP Una (BiH), gdin Dragic Karaklić, direktor NP Tara (Srbija), gdin Fatmir Brazhda, Direktor zaštićenih područja regiona Elbasan (Albanija), gdin Igor Kreitmayer, direktor Uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (Hrvatska), gdin Samir Ajdini, direktor NP Mavrovo (Sjeverna Makedonija), gdin Slobodan Delić, direktor Parka prirode Piva (Crna Gora), gdin Isak Rakovica, Park Germia (Kosovo*) i gdin Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda Republike Slovenije za zaštitu prirode (Slovenija). ZA potpresjednike upravnog odbora izabrani su gdin Karaklić I gdin Oršanič.

Za predsjednika Skupštine reizabran je gdin Nenad Strizrep iz Hrvatske, a za potpresjednike gdja Ornela Poci (Albanija), gdin Bajram Kafexholli (Kosovo*) i gdin Novica Zečević (Sjeverna Makedonija).

U toku konferencije organizovana je i studijska posjeta Nacionalnom parku Skadarsko jezero.

Prezentacije sa događaja se nalaze na desnoj strani ekrana u sekciji Dokumenta

arhiva
dokumenti