Vijesti

/2021

"Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" traži službenika/cu za finansije
14/11/2021

Službenik za finansije je odgovoran za efikasno upravljanje finansijama i administracijom u organizaciji.

Odabrana osoba će biti zadužena za realizaciju finansijsko – administrativnih aktivnosti u okviru programa “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, partnerske inicijative Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria i Parkova Dinarida - mreže zaštićenih područja Dinarida.

GLAVNE ODGOVORNOSTI I OBAVEZE

 • Evidencija i arhiviranje dokumentacije od značaja za poslovanje organizacije (djelovodnik, knjiga primljenih računa, knjiga primljenih faktura, evidencija ugovora, dnevnik blagajne itd.
 • Poslovi platnog prometai prateća evidencija (upravljanje glavnim i projektnim računima organizacije);
 • Blagajnički poslovi (prijem, izdavanje i čuvanje gotovine, plaćanja, evidentiranje i čuvanje blagajničke dokumentacije);
 • Planiranje i realizacija budžetskih linija za tekuće poslovanje i projekte organizacije
 • Praćenje i kontrola trošenja sredstavau skladu sa finansijskim planovima
 • Ralizacija nabavki, u skladu sa PRAG-om i drugim relevantnim procedurama; kontakt sa dobavljačima i podugovaračima;
 • Poslovi ugovaranja usluga i proizvoda;
 • Priprema i dostavljanje finansijskih izvještajau skladu sa zahtjevima nadležnih organa u Crnoj Gori i donatora u zemlji i inostranstvu, uključujući blagovremeno dostavljanje finansijske dokumentacije računovodstvenoj agenciji;
 • Komunikacija sa svim interesnim grupamaod značaja za poslove administracije i finansija (Poreska uprava Crne Gore,  Zavod za zapošljavanje Crne Gore, banke, donatori, revizorske institucije, organi nadležnih za povrat PDV-a  itd.
 • Sprovođenje procedura za oslobađanje od PDV-a;
 • Pružanje podrške prilikom realizacije događaja;
 • Obavljanje ostalih poslova definisanih Sistematizacijom radnih mjesta Parkova Dinarida za predmetno radno mjesto.

 POTREBNA ZNANJA I KOMPETICIJE

-          Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije ili menadžmenta.

-          Poznavanje zakonskih pravila i propisa, uključujući finansijske prakse kod upravljanja na projektnom nivou.

-          Najmanje 3 godine iskustva u samostalnom vođenju finansija I administracije;

-          Iskustvo u organizaciji posla i logistici;

-          Minimum 1 godina iskustva rada na finansijskom planiranju, upravljanju i izvještavanju za projekte finansirane od strane međunarodnih organizacija, uključujući programe finansirane od Evropske komisije (IPA; IPA CBC; Interreg; Erasmus+ etc).

-          Profesionalan nivo znanja engleskog jezika

-          Visok stepen kompjuterskih znanja i vještina, napredno korišćenje Excel-a za vođenje finansija. Poznavanje drugih programa je prednost.  

-          Pouzdana, organizovana osoba timskog duha,  spremnost za rad u međunarodnom multikulturalnom okruženju.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU

CV na engleskom jeziku

Kopija univerzitetske diplome;

Pismo o zainteresovanosti sa dvije reference (na engleskom i lokalnom jeziku).

Kandidat će raditi u Podgorici, na pola radnog vrijeme (4h dnevno/20h nedeljno). Trajanje ugovora je 13 mjeseci, uz mogućnost produženja.  Pozicija zahtijeva česta putovanja.

Zainteresovani za ovu poziciju treba da popune potrebnu dokumentaciju i proslijede je na e-mail adresu: zoran.mrdak@parksdinarides.org  najkasnije do srijede, 24. Novembra 2021. godine sa naslovom: Oglas za službenika/cu za finansije -  Parkovi Dinarida. Samo odabrani kandidati/kandidatkinje  će biti kontaktirani. Poslodavac zadržava pravo da traži dodatne informacije ili dokumenta.

 Parkovi Dinarida su pravedan poslodavac, pozivamo sve kvalifikovane kandidate i kandidatkinje da se prijave bez obzira na pol, bračni i porodični status, invaliditet, nacionalnost,  vjerske i druge specifičnosti.

arhiva
dokumenti