Vijesti

/2016

Potpisan memorandum o saradnji na projektu "Posmatranje medvjeda" u NP Biogradska gora
24/12/2016

Kolašin, 23.12.2016. - Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria, Javno preduzeće „Nacionalni parkovi  Crne Gore“, Lovačka organizacija – Kolašin, Lovačko društvo – Mojkovac, Turistička organizacija – Mojkovac, Turistička organizacija – Kolašin i NVO Parkovi Dinarida -  mreža zaštićenih područja Dinarida potpisale su danas Memorandum o saradnji povodom implemenatacije regionalnog projekta „Posmatranje medvjeda“.

Projekat „Posmatranje medvjeda“ predstavlja zajedničku inicijativu NP Biogradska gora  i NP Tara, u okviru regionalnog projekta  koji realizuju Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria i "Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" pod nazivom: "Zaštićena područja za prirodu i ljude", pod podkroviteljstvom švedske razvojne agencije - SIDA. Inicijativa je posvećena razvoju turizma orjentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda. U naredne tri  godine će se saradnjom predstavnika nauke i privrede uspostaviti sistem za razvoj i održivo korišćenje  resursa i zaštitu prirode. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite divljih vrsta, ali i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda i drugih divljih vrsta ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju i drugih turističkih usluga orjentisanih na prirodu, saopštio je predsjednik Parkova Dinarida, Zoran Mrdak.

„Ova inicijativa je dio regionalnog projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, dakle idemo van onog osnovnog fokusa samo na prirodu. Oko toga je budućnost zaštićenih područja. Naravno osnovna svrha je očuvanje prirode  za buduće generacije ali to ne možemo  da postignemo nekim dekretom ili zakonom nego našim radom i učešćem šire zajednice.  – izjavio je Martin Šolar, direktorkancelarije Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria sa sjedištem u Zagrebu. Takođe nam je drago da nakon pet godinarada WWF na promociji i unapređenju zaštićenih područja, danas imamo kredibilnu regionalnu asocijaciju sa sjedištem u Crnoj Gori.Parkovi Dinarida, pored ovog  projekta, započeli su realizaciju novih značajnih inicijativa, koje se takođe baziraju na bliskoj saradnjisa lokalnim zajednicama i dijeljenju najboljih praksi među zaštićenim područjima“. - dodao je Šolar.

“Ovaj projekat je važan i zbog toga što ovakvom nacionalnom parku netrebaju veliki projekti već više manjih inicijativa, koje će se dobro uklopitiu okolinu i biti skoro nevidljive u tom predivnom prostoru a služiti svojojsvrsi, bilo da je ona naučna, edukativna, zdravstvena, ili bilo koje drugevrste. Ovaj projekat je upravo takav i u punom smislu doprinosi afirmaciji ovog Nacionalnog parka. Danas kad se brzo živi ja nacionalne parkovevidim kao suprotno - mjesta gdje ljudi žele da uspore vrijeme i vrate seprirodi”, kazao je Darko Brajušković, pomoćnik direktora Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore.

  „Danas lovačka udruženja moraju da se manje bave promocijom lova, a više ulazu napora u posmatranje i zaštitu divljači. Mi najbolje znamo gdje su staništa i prelazi, pa ćemo  se angažovati da se  sprijeci krivolov, a promovišu komercijalne aktivnosti koje se zasnivaju na posmatranju divljih životinja koje gravitiraju oko Biogradske gore“ – izjavio je  SretenPeković, predsjednik lovačke organizacije „Lovac“ u Kolašinu.