Vijesti

/2021

Saopštenje povodom obilježavanja Dana zaštite Dinarida po treći put
07/10/2021

Parkovi Dinarida donirali opremu za edukaciju NP Skadarsko jezero povodom obilježavanja Dana zaštite Dinarida

#EdukacijaSada

Ovogodišnji Dan zaštite Dinarida se obilježava pod sloganom #EdukacijaSada i posvećen je važnosti edukacije u zaštićenim područjima kao bitnom aspektu rada i funkcionisanja ovih najvrijednijih područja koje svaka država ima.

Tim povodom Parkovi Dinarida su Nacionalnom parku Skadarsko jezero donirali opremu za edukaciju koja  je instalirana u Centru za posjetioce na Vranjini. U cilju obilježavanja ovog ekološkog datuma danas će u ovom parku biti organizovana edukativna radionica za učenike škola sa Skadarskog jezera. Oprema je obezbijeđena kroz projekat “Zaštićena područja za prirode I ljude”, koji Parkovi Dinarida realizuju u saradnji sa WWF Adria, a uz podršku Švedske razvojne agencije (SIDA).

 

Tokom poslednjih godinu i po trajanja pandemije COVID-19, usljed uvođenja mjera ograničenja kretanja, zaštićena područja su se suočila sa brojnim problemima i negativnim uticajima koja su otežavala funkcionisanje upravljača i onemogućavala posjećivanje i prisustvo ljudi u zaštićenim područjima.

 

Pored uticaja na zdravlje i život ljudi, pandemija je sa sobom donijela i brojne društvene i ekonomske izazove sa kojima se upravljači zaštićenih područja bore sada već duži vremenski period.

 

Pandemija COVID-19 je izrazito negativno uticala na aspekt rada i saradnje sa lokalnim zajednicama. Većina redovnih aktivnosti, događaja, planiranih manifestacija, radionica i obuka, koje su trebale biti organizovane u zaštićenim područjima, otkazane su zbog pandemije COVID-19, a planirani programi edukacije u zaštićenim područjima koja su predstavljali važan aspekt njihovog djelovanja su značajno redukovani ili potpuno prekinuti.

 

Edukacija o zaštiti životne sredine predstavlja dugoročan proces koji ima za cilj razvijanje individualne i kolektivne svijesti o očuvanju prirode i zaštićenih područja. S obzirom da smo svjedoci sve češćeg ugrožavanja biodiverziteta, narušavanja staništa i vrsta, kao i konstantne eksploatacije prirodnih dobara, edukacija o zaštiti prirode predstavlja neophodan segment obrazovanja društva kao cjeline. Nastavnicima često nedostaju ekološka znanja i vještine potrebne za podučavanje u nekim aspektima nastavnog programa koji se bave zaštitom prirode, pa je obrazovna uloga zaštićenih područja posebno značajna u obrazovanju nastavnika, ali i učenika. Edukativni program su zadnjih decenija postali bitno obilježje funkcionisanja zaštićenih područja širom svijeta, a edukacija je postala ključna za održavanje cjelokupnog koncepta zaštićenih područja.

 

Svjesni smo izazova koje je donijela pandemija, ali je sada naročito važno da se kod djece i mladih održi veza sa prirodom. Pored zdravstvenih prednosti, boravak u zaštićenim područjima i učenje o njihovom prirodnom i kulturnom nasljeđu dovodi do pozitivnih promjena ponašanja prema prirodi, odnosu prema njihovoj lokalnoj zajednici.

 

Stoga ove godine želimo da skrenemo pažnju na uticaj pandemije COVID-19 na sprovođenje programa edukacije u zaštićenim područjima ali I istaknemo značaj zaštićenih područja kao pravog mjesta za djecu i mlade da steknu vještine u rješavanju problema, kritičkom razmišljanju i timskom radu koje su im potrebne u 21. vijeku.

 

U tom smislu, pozivamo sve subjekte uključenje u zaštitu prirode ali i obrazovne ustanove da ovogodišnji Dan zaštite Dinarida obilježe u sledećih sedam dana u skladu sa mogućnostima, organizovanjem različitih edukativnih događaja, aktivnosti, radionica u saradnji sa lokalnim školama ili zajednicama, kako bi istakli značaj zaštićenih područja našeg regiona ali i važnost edukacije I jačanja svijesti o potrebi zaštite prirode.

 

O prirode se najbolje uči u prirode, a znanje je najvrijednije kada se dijeli. U konceptu upravljanja zaštićenim područjima prepoznato je da su kontinuirano informisanje i edukacija novih generacija najveće jamstvo očuvanja i opstanka vrijednosti takvih područja za buduće generacije.

 

Stoga, #EdukacijaSada za generacije koje dolaze!

arhiva
dokumenti