Vijesti zaštićenih područja

/2020

Najranije gniježđenje pelikana u istoriji istraživanja u NP Skadarsko jezero
17/12/2020

Ornitolozi Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i Prirodnjačkog muzeja su danas (17.12.2020.) u Specijalnom rezervatu uočili zanimljivu pojavu koja do sada nije zabilježena kada je u pitanju ponašanje pelikana, a tiče se neobično ranog polaganja jaja, odnosno početka gniježđenja ove harizmatične vrste Skadarskog jezera.

„Do sada nismo imali situaciju da ova vrsta gnijezdi prije januara mjeseca. Pelikan, simbol ovog Nacionalnog parka je i inače najranija gnjezdarica na Skadarskom jezeru, ali nas je pojava gniježđenja u ovom periodu i prekrasni prizor brojnih pelikana na postavljenim platformama sve lijepo iznenadio. Svakako, ovaj podatak koji je u vezi sa ponašanjem vrste, a do sada nije bio registrovan, posebno će se pratiti u narednom periodu,” kazala je Nela Vešović Dubak.

Takođe, u okviru programskih aktivnosti danas je aktivirana specijalna kamera koja u realnom vremenu prikazuje stanje na gnijezdilištu. Ova aktivnost je u ranijem periodu implementirana u sklopu projekta “Wetland management of Dalmatian Pelican Conservation in the Mediterranean Basin”, kojeg su sprovodile domaće partnerske organizacije u saradnji sa francuskom NVO Noe Conservation.

Stanje populacije prati i ornitolog Andrej Vizi iz Prirodnjačkog muzeja, koji ističe da je ovo najbolji način da bez uznemiravanja pratimo koloniju pelikana.

Kako smo ranije upoznavali javnost sa pozitivnim trendovima populacije ove do skoro ranjive vrste, tako ćemo sa zadovoljstvom i dalje u toku naredne godine u sklopu Programa upravljanja za 2021. godinu, odnosno novog petogodišnjeg Plana upravljanja NP Skadarsko jezero za period 2021.-2025. godine, pratiti koloniju i sprovoditi sve potrebne mjere zaštite.

Redovni monitoring biodiverziteta značajnih vrsta, pa tako i monitoring ornitofaune, sprovodi se u okviru Programa upravljanja NP Skadarsko jezero za 2020. godinu.