Vijesti zaštićenih područja

/2016

U Nacionalnom parku Tara uhvaćena i markirana još tri mrka medveda
02/08/2016

Na području Nacionalnog parka Tara, u okviru projekta koji sprovodi Svetska organizacija za prirodu (WWF) „Zaštićena područja za prirodu i ljude” uspešno su uhvaćena a zatim i markirana tri mrka medveda. Kako bi se populacija ove ugrožene a stoga i strogo zaštićene vrste očuvala, WWF intenzivno radi na praćenju i prikupljanju podataka o brojnosti ove vrste, kretanju i rasprostranjenju, a sve to uz primenu najsavremenije tehnologije.

U blizini dva hranilišta namenjena medvedima uhvaćene su ukupno dve ženke mrkog medveda (mase 119,3 kg i 162,5 kg) i jedan veoma krupan mužjak (mase 207,4 kg). Sve tri životinje su uspešno i bezbedno anestezirane i pod stalnim veterinarskim nadzorom uzeti su im standardni uzorci krvi, dlake kao i morfometrijski parametri (masa i preko 30 linearnih karaktera tela). Na svim hranilištima za medvede u Nacionalnom parku Tara je još krajem juna intezivirano iznošenje hrane u cilju boljeg primamljivanja. Osim toga, dodatno su postavljene fotozamke radi praćenja prisustava medveda na hranilištima, procene broja jedinki koje dolaze, njihovog uzrasta i učestalosti dolaženja.

„Nakon buđenja iz anestezije obe ženke su nastavile da se ponašaju uobičajeno. U ovom tenutku kreću se svojim medveđim stazama na prostoru Nacionalnog parka Tara. Tokom naredne tri godine, koliko će trajati njihovo praćenje, očekuje se da će ogrlice stavljene na ove dve ženke poslati preko 40.000 preciznih lokacija (koordinata) što će nam omogućiti njihovo praćenje u realnom vremenu, a samim tim i bolje podatke o potrebama i pretnjama ove zaštićene vrste.“ – objasnio je doc. dr Duško Ćirović, rukovodilac tima za monitoring mrkog medveda.

„Kroz projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ želimo da kroz konkretne aktivnosti na terenu i uz intenzivnu saradnju sa upravljačima i lokalnim akterima ostvarimo vidljive pomake u zaštiti i očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa. Medvedi kao životinje koje žive samostalno, a ne u grupama, imaju potrebu za velikim prostranstvima, kako bi se neometano kretali, hranili, razmnožavali i našli pogodna mesta za zimski san. Prostrane šume Nacionalnog parka Tara predstavljaju jedno od najboljih i najočuvanijih staništa za mrkog medveda u celom regionu. Krivolov je, nažalost, najveći faktor ugrožavanja medveda svuda u svetu, takođe se na listi pretnji nalazi i uništavanje i narušavanje njihovih staništa.“ - izjavila je Duška Dimović, direktorka WWF programa u Srbiji.

Projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ započet je u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija - Sida.

Tijana Stojanovic, WWF Srbija