IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
731 km2
II
1958.
OSNOVAN
GALIČICA
NACIONALNI PARK

Lokacija

Planina Galičica na kojoj je proglašen nacionalni park je deo Šarsko-Pindskog planinskog sistema. Nalazi se u jugo-zapadnom delu Makedonije između Ohridskog i Prespanskog jezera, na granici sa Albanijom i Grčkom. Površina nacionalnog parka je 24.152 hektara. U granicama nacionalnog parka je i jedini otok u Makedoniji Golem Grad u Prespanskom Jezeru. Nacionalni park nalazi se teritoriju gradova Ohrid i Resen. 72 % teritorije parka je u granicama Svetskog prirodnog i kulturnog nasleđa Ohridskog regiona upisan na listi UNESKO-a. Nacionalni Park Galičica je u granicama Biosfernog rezervata Ohrid-Prespa. Nadmorska visina planinskog masiva Galičica u Makedoniji kreće se od 695 metara nadmorske visine (nivo Ohridskog Jezera), odnosno 850 metara nadmorske visine (nivo Prespanskog Jezera), do 2265 m.n.v.

Istorijat

Narodno Sobranie, Narodne Republike Makedonije, 1958 godine proglasilo je deo planine Galičica za nacionalni park. U skaldu sa Zakonom o zaštiti prirode, Sobranije Republike Makedonije 2010 godine pre-proglasilo je Nacionalni park Galičica zbog osobenih prirodnih lepota, karakteristične flore i faune i visokog biodiverziteta i endemizma.

Priroda

Nacionalni Park Galičica je žarište biodiverziteta u regionu i šire. Izdvaja se od ostalih područja slične veličine po izuzetnom bogatstvu staništa i vrsta na relativno malom prostoru. Na površini od oko 24.000 hektara nalazi se više od 37 tipova staništa, 40 biljnih zajednica, oko 1600 taksona vaskularnih biljaka, preko 143 vrste lihenoidnih gljiva, više od 480 vrsta gljiva i preko 3250 taksona faune. U parku se nalaze 4 taksona beskičmenjaka i 13 kičmenjaka koji se smatraju globalno ugroženim. Nekoliko stotina retkih i zaštićenih vrsta u parku zastupljeno je značajnim populacijama. Neki od njih se nalaze samo u okviru parka: 29 taksona algi, 12 vrsta vaskularnih biljaka, 68 taksona beskičmenjaka i 4 taksona kičmenjaka. Pored toga, park je naseljen velikim brojem taksona koje se nalaze samo u Makedoniji ili na Balkanu: 46 taksona viših biljaka, 89 taksona beskičmenjaka i 14 taksona kičmenjaka.. Međunarodni značaj parka potvrđen je brojnim nominacijama, Značajno biljno područje, Primarno područje za leptire, predloženo NATURA 2000 područje. Značajna karakteristika parka je visok broj endemita i reliktnih vrsta. Galičica zajedno sa Ohridskim i Prespanskim Jezerom, bila je utočište mnogim vrstama ispred naleta ledenog doba. Položaj Galičice, geološka podloga i specifična mikro klima stvorili su predeo sa izuzetnim prirodnim lepotama.
Osnovnu geološku osnovu Galičice čine paleozojski metamorfni silikati, prekriveni slojem masivnog poroznog krečnjaka, debljine 500-550 m. Zbog poroznosti masivnih krečnjaka postoji podzemna veza između Prespanskog i Ohridskog Jezera. Vode Prespanskog jezera na zapadnim obroncima Galičice izviru na mnogim obalnim i podvodnim kraškim izvorima. Najimpresivniji kraški izvori na Ohridskom jezeru su izvori kod manastira Sv. Naum. Sastoje se od 30 podvodnih i 15 priobalnih izvora, ukupnog kapaciteta oko 7,5 kubnih metara vode u sekundi.
Kao kompleks, park, zajedno sa Ohridskim i Prespanskim jezerima, predstavlja relativno ograničeno područje sa veoma bogatim biodiverzitetom, visokim stepenom heterogenosti i endemizma i u tom smislu se smatra veoma vrednim lokalitetom u Evropi.

Znamenitosti

Park ima bogato kulturno nasleđe, uključujući nekoliko spomenika kulture, kao što su manastir Svetog Nauma, crkve Uspenjе Presvete Bogorodice, Svetog Stefana-Pancira, ranohrišćanska bazilika Studenčišta i bogato kulturno nasleđe ostrvo Golem Grad. Tokom Prvog svetskog rata Galičica je bila u sastavu Makedonskog fronta. Izvor Svetog Nauma sa svojom neposrednom okolinom izdvaja se jedinstvenim spojem prirodnih i kulturnih vrednosti, što ga čini jednom od najznačajnijih turističkih destinacija u Makedoniji i sire.

Turizam

Nacionalni Park Galičica nalazi se između Ohridskog i Prespanskog Jezera koja su glavna turistička destinacija u Makedoniji. Iznimne prirodne ljepote i krajobrazno-estetske vrijednosti, dugi pogledi na oba jezera i okolne planine uz veliku biološku raznolikost razlog su velikog broja posjetitelja. Osim standardno velikog broja planinara, padine Galičice su atraktivne i za mnoge avanturističke sportove (paragliding, planinarenje, foto-safari…).
Nacionalni park razvija i održava ozbiljnu turističku infrastrukturu. U parku se nalaze dva Info centra, preko 250 km označenih i uređenih pješačkih i biciklističkih staza, 2 izletišta, registrirana i uređena polijetanja za paraglajding, Via-Ferata, uređeni vidikovci…
U sklopu parka nalaze se brojni hoteli, restorani, apartmani i autokampovi.
Godišnje park posjeti oko 200.000 posjetitelja. Turizam i rekreacija glavna su ekosistemska usluga parka. Vrijednost ove usluge s međunarodno prihvaćenom metodologijom opredeljena je na 37.000.000 eura godišnje.

Povezanost

Do Nacionalnog parka Galičica dolazi se zapadnom magistralom od Skoplja preko Tetova, Gostivara i Kičeva, ali i preko Bitolja i Resena. U blizini grada Ohrida nalazi se aerodrom. U parku su s južne strane postoje 2 granična prijelaza s Albanijom. U parku postoi razvijena mreža asfaltnih i šumskih puteva.

Kontakt podaci

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK “GALIČICA”
6000 Ohrid, Republika Severna Makedonija
Tel: +389(0)46/261-473
E -mail: galicica@galicica.org.mk
Web: http://www.galicica.org.mk

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...