Organi upravljanja

Predsjednik organizacije

 • Predsjednik Organizacije rukovodi svakodnevnim aktivnostima Organizacije u skladu sa ciljevima definisanim ovim Statutom i odlukama Generalne skupštine i Upravnog odbora;
 • zastupa i predstavlja Organizaciju;
 • potpisuje i verifikuje dokumenta Organizacije;
 • rukovodi radom Organizacije između dvije Generalne skupštine;
 • predlaže nacrte dokumenata za sastanke Organizacije;
 • učestvuje u radu Upravnog odbora;
 • zaključuje Ugovore o radu i volonterske ugovore sa zaposlenima i volonterima i donosi odluke o prestanku navedenih ugovora u skladu sa Zakonom;
 • odgovoran je za sprovođenje programskih aktivnosti Organizacije;
 • odgovoran je za finansijske poslove Organizacije;
 • imenuje komisije i slična tijela ako je to potrebno i određuje djelokrug njihovog rada.
Zoran Mrdak
Predsjednik Parkova Dinarida

Generalna skupština

Generalnu skupštinu čine svi članovi sa ispunjenim statutarnim obavezama.
Generalna skupština ima predsjednika i tri potpredsjednika.

 • Usvaja Statut Organizacije;
 • bira Upravni odbor i potvrđuje njegov rad;
 • utvrđuje strateške prioritete Organizacije;
 • usvaja trogodišnji Plan rada;
 • usvaja Program rada za narednu i Izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi Godišnji finansijski plan;
 • usvaja Godišnji finansijski izvještaj;
 • utvrđuje visinu članarina za svaku kategoriju članstva na predlog Upravnog odbora;
 • odlučuje o promjeni cilja, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Organizacije;
 • odlučuje o udruživanju u savezei druge oblike povezivanja udruženja.
Nenad Strizrep
Predsjednik Generalne skupštine

Upravni odbor

Upravni odbor je sastavljen od osam članova, svaka zemlja Dinarskog luka ima po jednog predstavnika.

 • potvrđuje godišnji Program rada i predlaže ga Generalnoj skupštini na usvajanje;
 • potvrđuje Finansijski izvještaj za prethodnu godinu i predlaže Finansijski plan za narednu godinu;
 • donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i druge akte čije donošenje statutarno nije u nadležnosti nekog drugog organa Organizacije;
 • odlučuje o saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama;
 • radi na uspostavljanju ili članstvu u mrežama sa srodnim organizacijama te predlaže Generalnoj skuštini ulazak u članstvo;
 • bira i razrješava Predsjednika Organizacije.
Amarildo Mulić
Predsjednik UO

Nacionalni park Una
Bosna i Hercegovina

Teo Hrvoje - Oršanič
Potpredsjednik

Zavod za zaštitu prirode
Slovenija

Dragić Karaklić
Potpredsjednik

Nacionalni park Tara
Srbija

Igor Kreitmeyer

Ministarsvo gospodarstva i održivog razvoja
Hrvatska

Samir Ajdini

Nacionalni park Mavrovo
Sjeverna Makedonija

Isak Rakovica

Hortikultura / Regionalni park Germia
Kosovo

Fatmir Brazdha

NAPA
Albanija

Stručni savjet

Stručni savjet je savjetodavni organ za stručna pitanja unapređenja zaštite, razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru zemalja Dinarskog luka. Sastavljen od od pet članova koji se biraju iz redova stručnjaka zaštite prirodnih dobara. Predsjednika i članove Stručnog savjeta na prijedlog Predsjednika Organizacije bira Upravni odbor na vrijeme od 5 godina i mogu biti ponovno birani.

Martin Šolar
Predsjednik Stručnog savjeta
Aleksandra Ivanović

Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom / Specijalni rezervat Tivatska Solila
Biografija

Ivana Vasić

JP Vojvodinašume
Biografija

Fatmir Brazhda
Andon Bojadzi

Nacionalni park Galičica
Biografija

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...