Program grantova za zaštićena područja

Program grantova za zaštićena područja namijenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka u cilju unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica i stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Prioritetne oblasti Programa grantova za zaštićena područja su: Donošenje odluka u zaštićenom području; Planiranje upravljanja; Komunikacija između zaštićenog područja, lokalne zajednice i šire javnosti; Obrazovanje i saradnja sa lokalnim obrazovnim institucijama i organizacijama; Ekonomski razvoj i Jednaka prava i mogućnosti.

Program grantova za zaštićena područja realizuje se u okviru regionalnog Programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ (PA4NP) koji Parkovi Dinarida realizuju u saradnji sa WWF Adria i uz podršku Švedske Razvojne Agencije (SIDA).

16
realizovanih projekata
164.000 EUR
vrijednosti realizovanih projekata
21
zaštićeno područje uključeno u realizaciju
19
partnerstava sa civilnim sektorom

I Ciklus Programa grantova za zaštićena područja

2018. – 2019. god.

Parkovi Dinarida su u januaru 2018. godine pokrenuli prvi cilklus Program grantova za zaštićena područja, u okviru kojeg je odobreno deset lokalnih i regionalnih projekata u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Odobreni projekti uspostavili su nova partnerstva između trideset zaštićenih područja, regionalnih i lokalnih institucija i organizacija, privatnih kompanija i lokalnih proizvođača. Nosioci projekata su: JU Zeleni prsten, JU za zaštitu prirode Međimurska priroda i Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje iz Hrvatske, Nacionalni park Mavrovo iz Makedonije, Regionalni park Kozjansko i Krajinski park Tivoli iz Slovenije, Park prirode Tikvara iz Srbije, Nacionalni park Shebenik – Jablanice iz Albanije, Park prirode Blidinje iz Bosne i Hercegovine, Park prirode Piva iz Crne Gore.

U okviru podržanih projekata sprovele su se različite aktivnosti kako bi se uključilo lokalno stanovništvo u procese donošenja odluka o društvenom i privrednom razvoju i zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti parka: priprema vodiča za uključivanje javnosti i osnivanje lokalnih foruma, uspostavljanje mobilnih jedinica kako bi se informisalo lokalno stanovništvo iz udaljenih i nepristupačnih krajeva o aktivnostima parka, ustupanje i opremanje prostorija parka za lokalne proizvođače – kako bi se poboljšali uslovi za proizvodnju i zajednički plasman, povezivanje ponuda porodičnih farmi i preduzeća za otkup, obuka lokalnih planinarskih vodiča, itd.

Projekti su realizovani u periodu od aprila 2018. do marta 2019. godine.

Osnovne informacije o projektima podržanim u sklopu prvog ciklusa Programa grantova Parkova Dinarida

II Ciklus Programa grantova za zaštićena područja

2021. – 2022. god.

II ciklus Programa grantova za zaštićena područja započeo je u martu 2021. godine i u okviru njega je odobreno sedam lokalnih i regionalnih projekata koji su se realizovali u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji uz partnerstvo zaštićenih područja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.

Odobreni projekti uspostavili su nova partnerstva između 21 subjekta, zaštićenih područja, regionalnih i lokalnih institucija i organizacija, privatnih kompanija i lokalnih proizvođača. Nosioci projekata su: Nacionalni park Tara iz Srbije, SRP Obedska bara- JP Vojvodinašume, Gazdinska jedinica Sremski Mitrovci iz Srbije, Park prirode Piva iz Crne Gore, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, SRP Gornje Podunavlje – Vojvodinašume/Gazdinska jedinica Sombor iz Srbije, kao I Nacionalni park Mavrovo, iz Sjeverne Makedonije.

Drugi ciklus grantova predstavlja nastavak podrške zaštićenim područjima da unaprijede saradnju i dijalog sa lokalnim zajednicama, uspostave i jačaju trajne mehanizame za komunikaciju i saradnju, kao i za stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou. U tom cilju u okviru podržanih projekata sprovele su se različite aktivnosti kao što su obuke i treninzi osnaživanja lokalnih zajednica, edukativne radionice i razvoj edukativnih programa i materijala, kreiranje lokalnih proizvoda, novih sadržaja i ponude zasnovane na vrijednostima zaštićenih područja kao i aktivnosti na uspostavljanju partnerstva, razmjeni znanja i iskustava između zaštićenih područja.

Projekti su realizovani u periodu od marta 2021. do maja 2022. godine.

Osnovne informacije o projektima podržanim u sklopu drugog ciklusa Programa grantova Parkova Dinarida

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...