IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
535 km2
II
2013.
OSNOVAN
SHARRI
NACIONALNI PARK

Lokacija

Nacionalni park Šara nalazi se u jugoistočnom dijelu Kosova. Šar planina predstavlja zasebni ogranak Dinarida i gigantsku prirodnu granicu između Makedonije i Kosova. Sa 70 km dužine i 30 km širine, predstavlja jednu od najvećih i najvisočijih planina na Balkanskom poluostrvu. Zakon o Nacionalnom parku Šara definiše površinu od 53 469 hektara, ne teritoriji pet opština: Kačanik, Štrpce,Suva Reka, Prizren i Dragaš.

Istorijat

Skupština Kosova je 1986. godine proglasila jedan dio Šar planine „Nacionalnim parkom“, sa 39.000 ha. Zakon o Nacionalnom parku Šara donesen je 2012. Sledeće godine donosi se odluka o osnivanju Nacionalnog parka Šara.

Priroda

Sa preko 1500 vrsta biljaka od kojih je čak 20% endemično, Nacionalni park Šar planina istinski je primer sirove ljepote netaknute prirode. Dodajte tome preko 200 vrsta ptica, mnoštvo životinjskih vrsta i 147 vrsta leptira izvanredne ljepote i lako ćete razumjeti zašto se Šar planina smatra jednim od najznačajnijih zaštićenih ekoloških područija biodiverziteta centralnog Balkana.
Zbog velikih područja netaknutih ekosistema i ograničenog ljudskog djelovanja Nacionalni park je uporište za nekoliko ugroženih vrsta od evropskog značaja. Ovo uključuje velike sisare kao što su mrki medvjed, vuk, ris, divokoza i zlatni šakal. Vrste koje su glavni plijen velikih mesoždera, poput srne su takođe važne. Ova vrijednost povećava se prisustvom sličnih ekosistema i povezanih populacija u susjednim zemljama, Albaniji i Makedoniji. Planine pokrivaju 48.% površine, pašnjaci 49.%, livade 1.6 %, te klisure 1.4%. Šumski ekosistemi uključuje poslednje ostatke prašuma endemske i reliktne vrste makedonskog bora (Pinus peuce) i šume bosanskog bora (Pinus heldreichii ssp. leucodermis), koji se miješaju sa smrčom (Picea abies) i jelama (Abies alba) na nešto nižim visinama. Visoka nadmorska visina patuljastog bora, koji dominira šibljacima je takođe od velikog značaja. Višim područjima dominiraju alpski i sub-alpski pašnjaci, litice i sipari, na krečnjačkoj ili silikatnoj podlozi.
Formacija zemljišta u Nacionalnom parku prije svega rezultat je tektonskih pomjeranja, čime su stvorene glavne geomorfološke karakteristike, glacijalna udubljenja i velika masa morena. Konačan uticaj je imala voda, tako da je cijela oblast Šar planine ispresijecana brojnim rječnim dolinama i potocima, koji se ulivaju uglavnom u rijeke Bijeli Drim i Lepenac.
U južnim djelovima Nacionalnog parka, uzvodno od dolina rijeke Mužica, Bolonjska, Blateštica, Suva, doline su uske, duboke, formirajući klisure i kanjone.

Znamenitosti

Bogatsvo NP Šara osim prirodnih, odnosi se na i na kulturne vrijednosti, koje uključuju široku lepezu aćnog kulturnog nasljeđa u smislu građevina, tradicije, vjerovanja i znanja. U sjevernom dijelu Parka, u opštini Suva Reka, nalazi se manastir kod Mušotišta, koji je posebna zaštićena oblast. Karakteristično kulturno nasljeđe nalazi se u oblastima Opolje i Gore. Etnografija ove oblasti karakteriše se koloritnim stilom odjevanja, koji se koristi I danas u svečanim prilikama. U kulturno nasljeđe spada i očuvana muzičko-folklorna tradicija.
Pećine “Ruseničke sobe u Rusenici, I “Slušanje đaputanja” u Oplju imaju takođe poseban značaj.

Turizam

Ovaj dio Balkana je “neotkriveni ćošak Evrope”, koji sada privlači turiste avanturističkog duha. Nacionalni park pruža dobre uslove za aktivan odmor u prirodi, kao što je pješačenje, planinarenje, razgledanje divljeg svijeta tokom ljeta. Zimi je zastupljeno skijanje, kao i drugi zimski sportovi.

Povezanost

Nacionalni park nalazi se u blizini pet gradskih centara: Kačanik, Štrpce, Suva Reka, Prizren i Dragaš. Od glavnog grada Kosova, Prištine udaljen je 70 km. S obzirom da se nalazi na tromeđi Kosova, Albanije i Makedonije, do Parka se može doći i preko graničnih prelaza. Trenutno postoji jedan granični prelaz između Albanije i Kosova. Nalazi se sjeverno od Šar planine i Koritnika u dolini rijeke Bijeli Drim, u blizini Vrmnice na glavnom putu koji povezuje gradove Kukeš i Prizren, sa redovnom autobuskom linijom. Postoje dva granična prelaza između Kosova i Makedonije. Jedan je u dolini rijeke Lepenac, na međunarodnom koridoru E65, koji povezuje Prištinu I Skoplje. Drugi se nalazi na istočnim obroncima Šar planine, Jažince – Blace blizu Globočice, na lokalnom planinskom asfaltnom putu, koji povezuje dio kosovskog puta E 65, sa Tetovom u Makedoniji.

Kontakt podaci

Adresa
Direktorat za Upravljanje Nacionalnim Parkom “Šara” – Prizren, Republika Kosovo
Direktor – Bajram Kafexholli
Šumarstvo – Nail Kryeziu
Administracija i finansije – Bekim Bytyqi

Telefoni
+381 29 210 049
+377 44 263 188
+381 29 210 050
+377 44 308 164
+381 29 210 050
+377 44 308 125

Mail: pnsharri@hotmail.com

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...