IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
98 km2
IV
1994.
OSNOVAN
OBEDSKA BARA
SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE

Lokacija

Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas specijalni rezervat prirode, ovaj prostrani močvarno-šumski kompleks nalazi se uz rijeku Savu u južnom Sremu, Vojvodina, Srbija. Na području Rezervata je uspostavljen trostepeni režim zaštite na ukupnoj površini od 9820 hektara.

Istorijat

Obedska bara – mit i legenda, poznata je širom svijeta još od sredine XIX vijeka, od kada se o njoj ispredaju priče kao „raju“ za ptice. Predstavlja najstarije zaštićeno područje u Srbiji, a takođe i jedno od najstarijih prirodnih dobara na svijetu. Stavljena je pod zaštitu 1994. godine ali prvi oblik zaštite datira iz 1874. godine. “Zlatno doba” Obedske bare trajalo je tokom 19. i u prvim decenijama 20. vijeka. Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrijednosti, Obedska bara se nalazi na listi vlažnih područja Ramsarske konvencije od 1977. godine kao prvo u zemlji, a proglašena je 1989. godine i za međunarodno značajno stanište ptica (IBA). Nalazi se pod upravom Javnog preduzeća “Vojvodina šume”.

Priroda

Najveću vrijednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih. Obedska bara jedno je od rijetkih još očuvanih plavnih ritskih područja sa specifičnostima kao što su stoljetne mješovite šume hrasta lužnjaka, kolonije ptica močvarica i brojne prirodne rijetkosti. Bara je ostatak meandra starog korita rijeke Save čiji glavni tok danas teče južnije. Njeno korito, na čijem su obodu sela Obrež i Kupinovo, se zbog svog oblika naziva „Potkovica“. Viši, kopneni dio, ispresijecan vodenim depresijama i staništima starih hrastovih šuma naziva se „Kupinske grede“. Obedska bara je poznata zbog raznovrsnih močvarnih i šumskih staništa, brojnih vrsta sisara, riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata i izuzetnog bogatstva flore, ihtiofaune i posebno ornitofaune.

Znamenitosti

U “Potkovici” bare postoje “vodena ogledala” i “ostrvo ptica”, čiji cilj izgradnje je poboljšanje dopunske ishrane ptica močvarica i njihovo zadržavanje na ovim prostorima. U neposrednoj blizini su kulturno-istorijski spomenici: Tvrđava”Kupinik”, Crkva Majke Angeline i Crkva Svetog Luke. Ključne vrste su: orao belorepan, crna roda, bela čaplja, dabar i sl. Od biljnih vrsta tu se nalaze rijetke vrste: bijeli i žuti lokvanj, iđirot, testerica, barska perunika i druge vrste.

Turizam

SRP “Obedska bara” nudi mnoštvo različitih naučno-rekreativnih sadržaja:
Postoji kružno edukativna staza dužine 7 km, zatim staza uz obalu “Obedske bare” dužine oko 5 km, više monitoring osmatračnica (4), ostrvo ptica, vodena ogledala (4) postavljeni smjerokazi i informativne table, nadstrešnice, čamci za razgledanje, sportski i rekreativni ribolov. Na ulazu u Rezervat su prisutna dva vodiča za prihvat posjetilaca.
Kružna edukativna staza (KES) dužine oko 7 km, sa 3 nadstrešnice, stolovima i klupama, locirana je u srcu Rezervata. Mogu se posmatrati barska staništa sa pticama močvaricama, stare šumske sastojine, posebno hrasta lužnjaka, rijetke i ljekovite biljne vrste.
Druga edukativna staza, pozicionirana na rubu bare, polazi od “Kule Obed”, preko mostića i prolazi pored monitoring osmatračnice “Matijevica” sa koje mogu da se posmatraju kolonije čaplji, pa sve do druge monitoring osmatračnice “Spomenik”. Staza cijelom dužinom prolazi kroz šumu starih stabala hrasta lužnjaka i bijele topole i služi za šetnju i posmatranje Bare sa raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom, posebno pticama.

Povezanost

SRP “Obedska bara” dobro je saobraćajno povezano I lako dostupno. Nalazi se 30 km od izlaza Šimanovci auto puta Beograd – Zagreb. Od glavnog grada Srbije, Beograda udaljenost je 60 km.

Kontakt podaci

Javno preduzeće „VOJVODINAŠUME“
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija
Tel: +38162 626 014

Email:
ivana.lozjanin@sgsmitrovica.rs
Web:
www.vojvodinasume.rs/zastita-zivotne-sredine/obedska-bara

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...