IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
625 km2
II
2013.
OSNOVAN
BJESHKET E NEMUNA
NACIONALNI PARK

Lokacija

“Bjeshket e Nemuna” čini zapadno predgrađe Kosova, spuštajući se skoro vertikalno prema istoku i sjeveroistoku krajem Dukagjini doline i dolinom rijeke Ibar. Na zapadu zatvara planinsku granicu sa Albanijom i Crnom Gorom. Ovaj planinski masiv pruža se prema sjeveroistoku dužinom od 50 km i širinom od 26 km.
Nacionali park obuhvata teritorije pet opština: Peć sa 32.311 ha ili 52 %, Dečani 16.881 ha ili 27 %, Istok 4973 ha ili 8 %, Junik 5.300 ha ili 8% i Đakovica 3032 ha ili 5 %. Ukupna površina parka prostire se na 62.488 ha ili 5.7 % površine Kosova.

Istorijat

Zbog karakterističnog geografskog položaja, geološke strukture i hidroloških vrijednosti ovo područje odlikuje se vrlo zanimljivom biološkom i pejzažnom raznolikošću. Nacionalnim parkom proglašen je u januaru 2013.

Priroda

“Bjeshket e Nemuna” po svojoj geografiji, geomorfologiji, flori i fauni predstavlja važan prirodni masiv na Kosovu, ali i cijelom Balkanskom poluostrvu. U tom smislu ovo područje spada među najkaraterističnije planinske masive na Balkanu, sa više od 1 000 do sad istraženih biljnih vrsta.
Vegetacija parka pretpjela je značajne promjene, tokom evolutivnog razvoja. Sve biljne vrste koje su preživjele ledeno doba, zajedno sa novim vrstama nastalih tokom vremena danas stvaraju različite biljne zajednice (fitocenoza), a pojedine predstavljaju endemične vrste. Prema dostupnim podacima u “Bjeshketa e Nemuna“ postoje 33 endemične vrste.
Osim bogate flore, ovo područje karateriše i bogatstvo faune. Na temelju dosadašnjih istraživanja, struktura faune može se podijeliti na: 8 ribljih zaštićenih područja prirode 56 vrsta, 13 vrsta terraqueous, 10 vrsta gmizavaca , 178 vrsta ptica, 129 vrsta leptira ,37 vrsta sisavaca. Među sisavcima najreprezentativniji su: ris (Lynx lynx), smeđi medvjed (Ursus arctos), Evropska srna (Capreolus capreolus), divlja koza (Rupicapra rupicapra), orao Krstaš(Aquilla heliaca), Planinski orao (Akvilu chrysaetos), tetrijeb (Tetrao urogallus) itd, koji imaju nacionalni i međunarodni status.

Znamenitosti

“Bjeshket e Nemuna” nije samo biodiverzitetski centar, sa velikim brojem rijetkih, ugroženih I endemičnih vrsta flore I faune, već i primjer kulturnog i etnografskog nasljeđa na ovim prostorima, te tradicionalnog načina života u planini.

Turizam

Nacionalni park “Bjeshket e Nemuna” pruža dobre uslove za aktivan odmor I zdrave stilove života. Pješačenje, planinarenje, biciklizam, samo su neke od aktivnosti u kojima mogu da uživaju posjetioci.

Povezanost

Nacionalni park nalazi se u blizini pet gradova. Od Dečana 33 km, od Junika 45 km, od Peći je udaljen 47 km, od Đakovice 55 km, od Istoka 72 km. Od glavnog grada Kosova, Prištine, udaljen je 120 km.

Kontakt podaci

Adresa
Direktorat za Upravljanje Nacionalnim Parkom “Bjeshket e Nemuna”
Ardian Krasniqi 44
Pristina, Kosovo

Mail: fatmir.morina@rks-gov.net

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...