IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
77 km2
V
2014.
OSNOVAN
KAMENA GORA
PREDIO IZUZETNIH ODLIKA

Lokacija

Područje “Kamena gora” pripada dijelu dinarskih planina Starog Vlaha na krajnjem jugozapadu Srbije, na teritoriji opštine Prijepolje, udaljeno od Prijepolja 20 km. Graniči se sa Crnom Gorom sa opštinama Pljevlja i Bijelo polje. Površina zaštićenog područja iznosi 7.762,33 ha.

Istorijat

Predio izuzetnih odlika proglašen je Uredbom Vlade Republike Srbije 2014. godine i svrstano u drugu kategoriju, od regionalnog značaja. Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kom se mjesto i nalazi, a to je šuma na stjenovitoj planini, odnosno „gora na kamenu“.

Priroda

Područje je stavljeno pod zaštitu da bi se očuvale geomorfološke, hidrogeološke i biološke vrijednosti planinskog područja koje je autentično po dubokim klisurama i mozaičnom rasporedu šumskih, livadskih i tresetnih zajednica koje čine ovaj prostor jedinstvenim u ovom dijelu Srbije.
U florističkom smislu odlikuje se brojnim reliktnim zajednicama i refugijalnim staništima na krečnjačkim liticama, stijenama i kamenjarima. Zahvaljujući specifičnoj geološkoj podlozi i klimi, na Kamenoj Gori su našle stanište brojne rijetke i ugrožene biljne vrste. Posebnu vrijednost i ujedno najosetljiviji i najugroženiji tip staništa predstavljaju vlažne livade i tresavice oko sela Kamena Gora, Šajnov kraj, Gluščevići i Guvnište. Šumska vegetacija područja Kamene Gore čine šuma kitnjaka (Qurcetum montanum), planinske šume bukve (Fagetum moesiace montanum) šume jele i bukve (Piceo – Fago – Abietetum), smrče (Picetum excelsae serbicum), smrče i jele (Piceo / Abietetum), koje dominiraju planinskim masivom.
Životinjski svijet se takođe odlikuje zavidnim diverzitetom – sa preko 40 vrsta sisara, preko 100 vrsta ptica, 15 vrsta vodozemaca i gmizavaca i veoma interesantnom i još uvek rudimentarno proučenom troglobiontnom faunom.

Znamenitosti

Kamena Gora je planinska površ raščlanjena dubokim klisurama i kanjonskim dolinama većih i manjih vodotoka. Rijeka Gračanica, sa svojom klisurastom dolinom predstavlja geomorfološko – hidrološki prirodni fenomen. Njene vode su I klase kvaliteta, što danas predstavlja pravu rijetkost i dragocjenost. Na kraškoj površi Kamena Gora postoji veći broj pećina i jama – od 100 do 150.
Simbol Kamene Gore je stablo viševjekovnog crnog bora, atraktivnog izgleda. Crni bor, simbol je i svetinja „gore na kamenu“ i svjedočanstvo o dugovječnosti u „selu stogodišnjaka“. Starinu od bora, ljudi iz poštovanja nazvali su Sveti bor.

Turizam

Kamena gora je sačuvano mjesto od komercijalnog turizma i predstavlja oazu za aktivan odmor.
Kamena Gora je između dva svjetska rata, u Kraljevini Jugoslaviji, zvanično progrlašena za vazdušnu banju, a ondašnje karatkeristike zadržala je i do danas. Priroda je nezagađena, vazduh čist, klima blaga.
Kamenu goru najviše posjećuju planinari, biciklisti, paraglajderi.
Važna karakteristika seoskog turizma Kamane Gore jeste da se njene privlačnosti mogu svrstati u tri velike grupe:
Blizina prirode predstavlja veliku privlačnu snagu seoskog, prirodnog, biciklističkog ili ekološkog turizma.
Očuvane tradicije. Sela, djelimično i zbog svoje zaostalosti i arhaičnosti, očuvala su veliki dio karakteristične materijalne i duhovne kulture. Domaćinski duh. Poseban značaj imaju seoska gostoljubivost i porodična atmosfera. Na ovome području seoski turizam nadmašuje bilo koju drugu turističku ponudu.

Kontakt podaci

JP „Srbijašume“ – Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 113, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 711 27 70; +381 11 711 34 10, faks +381 11 711 85 13
Šumsko gazdinstvo Prijepolje
Valterova 155, 31300 Prijepolje
telefon +381 33 713 650, +381 33 713 651

Email:
sgprijepolje@open.telekom.rs

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...