Vijesti

#DinaridiSpajaju – Dan zaštite Dinarida

Dan zaštite Dinarida – 7. oktobar, ustanovljen je 29. maja 2019. godine na Generalnoj Skuštini Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida u Parku prirode Blidinje (Bosna i Hercegovina).
Svake godine, 7. oktobra, obilježavanjem Dana zaštite Dinarida ukazujemo na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno–istorijskih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Evropi.

Zbog pandemije COVID-19 ove godine će proslava biti upriličena virtuelno. Kako je pandemija uticala na mnoge aspekte rada i funkcionisanja parkova u našem regionu a i šire, obilježavanjem ovoga dana želimo da skrenemo pažnju na uticaje pandemije na zaštićena područja ali i potrebu jačanja i produbljivanja saradnje kao jednog od odgovora na novonastalu krizu. Stoga je i slogan ovogodišnjeg Dana zaštite Dinarida #DinaridiSpajaju.

Pandemija COVID-19 je, u zadnjih devet mjeseci, u zemljama Dinarskog luka dramatično uticala na živote i zdravlje ljudi, donoseći ekonomske i socijalne izazove, koji mogu imati dugoročne posljedice na mnoge dijelove društva.

Sigurno da je globalno prekomjerno i nekontrolisano korištenje prirode: krčenje šuma, prenamjena zemljišta, eksploatacija divljih vrsta, neodrživi razvoj poljoprivrede u mnogim dijelovima svijeta uticalo na stvaranje uslova za prenos ove zoonotske bolesti sa životiinja na ljude.

Trenutna pandemija bi mogla značajno unazaditi nekoliko decenija napora u uspostavljanju održivog i efikasnog sistema zaštite prirode i upravljanja u mnogim zaštićenim područjima.

Zaštićena područja čine preko 10% teritorije zemalja Dinarskog luka i osim što su jedan od centara biodiverziteta na evropskom nivou sa brojnim endemskim i reliktnim vrstama, u zadnjoj deceniji su kroz razvoj održivog turizma, poljoprivrede, zanatstva, postajala sve značajnija za ekonomski razvoj svojih država.

Način na koji ćemo se odnositi prema pitanjima životne sredine i upravljanja zaštićenim područjima tokom i nakon pandemije, imaće velike implikacije na prirodu i na naš odnos prema njoj u budućnost. Ali ona bi mogla biti i šansa za izgradnju pozitivnije budućnosti.

Efekti pandemije vidljivi su u prvom redu kroz umanjenje ekonomske aktivnosti, što će kroz umanjene budžete za većinu zaštićenih područja, dovesti do negativnih multiplikativnih efekata na kvalitet upravljanja.

Posebno je bitno osigurati kontinuitet u osnovnim funkcijama zaštićenih područja kako ne bi došlo do degradacije temeljnih vrijednosti – šumskih kompleksa, divljih vrsta, osjetljivih ekosistema itd.

Danas, povodom 7. oktobra – Dana zaštite Dinarida, pozivamo sve subjekte uključene u zaštitu prirode i upravljanje zaštićenim područjima u Dinarskom luku, vlade i vladine agencije, članove Parkova Dinarida, akademsku zajednicu, nevladin sektor, da obezbjede izgradnju zajedničkog štita za prirodu Dinarida, kroz sinergetske planove i djelovanja, kako bi efekti Pandemije COVID-19 bili što više ublaženi, a čime bi se stvorila nova pozitivna energija za post-pandemijsko vrijeme.

Posebno ističemo potrebu nalaženja načina za unapređenje regionalne saradnje jer vrijednosti dobrih praksi mogu biti od vitalnog značaja za prilagođavanje operativnog upravljanja zaštićenim prostorima.

I pored otežane saradnje u doba Pandemije COVID-19, svaki pojedinačni napor na zaštiti ugroženih vrsta, edukaciji mladih, istraživanju ekosistema, izgradnji novih sadržaja, promociji kulturne baštine, održavanju ili uspostavnjanje novih aktivnosti regionalne saradnje, čini dobro svima nama, čini dobro prirodnom i kulturnom naslijeđu Dinarida.

DINARIDI SPAJAJU !

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...