Vijesti

Održan prvi sastanak upravljača zaštićenih područja

Parkovi Dinarida- Mreža zaštićenih područja Dinarida u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizna organizovali su Prvi sastanak upravljača zaštićenih područja u Crnoj Gori. Sastanak je organizovan kao dio Konferencije “Upravljanje zaštićenim područjima u Crnoj Gori” koja je održana  23.09. 2022 u Kolašinu.

Sastanak je organizovan iz potrebe da se upravljači zaštićenih područja po prvi put sretnu i razmjene dosadašnja iskustva i izazove sa kojim se susreću u upravljanju ovim vrijednim područjima. U Crnoj Gori u ovom trenutku pet  (5) nacionalnih parkova i devet (9) parkova prirode ima institucionalne upravljače.

Naime, od proglašenja Parka prirode Piva 2015 godine, proglašeno je ukupno devet novih parkova prirode, a proces usposatavljanja parkova prirode za nekoliko područja u završnoj  je fazi.

Ovakvu dinamiku uspostavljanja novih zaštićenih područja do sada nije pratilo i uspostavljanje adekvatnih upravljačkih struktura i donošenje potrebnih planskih dokumenata. Osim toga, iskustvo upravljanja parkovima prirode u zadnjih osam godina pokazalo je da zakonski okvir nije dovoljno definisan i jasan za brojne izazove sa kojima se susreću upravljači parkova prirode, što za posljedicu ima preklapanje nadležnosti u različitim oblastima.

Stoga smo smatrali da je važno da pokrenemo dijalog upravljača i relevantnih institucija, kao i da sagledamo trenutnu situaciju u oblasti upravljanja zaštićenim područjima i razmotrimo izazove i mogućnosti za unapređenje sistema upravljanja zaštićenim područjima u Crnoj Gori.

Na sastanku koji je okupio oko 50 učesnika, upravljača zaštićenih područja, relevatnih institucija iz Crne Gore i Hrvatske i lokalnih samouprava koje upravljaju zaštićenim područjima na svojoj teritoriji ili se nalaze u procesu uspostavljanja novih parkova, donešeni su sledeći zaključci:

 • Učesnici pozdravljaju proglašenje novih zaštićenih područja, ali skreću pažnju na potrebu uspostavljanja adekvatnih upravljačkih struktura i pravovremenog donošenja planskih i upravljačkih dokumenata;
 • Trenutna finansijska podrška zaštićenim područjima je nedovoljna i većina parkova ima poteškoće da osigura finasijsku održivost. Stoga, potrebno je ustanoviti jasne finansijske mehanizme za  snažniju i sistemsku podršku države i lokalnih samouprava;
 • Prepoznata je nekonzistentnost zakonskih rješenja i potreba za unapređenje zakonskog okvira posebno onog koji reguliše pitanja od značaja za funkcionisanje i rad parkova prirode;
 • Potrebno je izvršiti transfomaciju JP za nacionalne parkove u skladu sa Zakonom;
 • Neophodno je unapređenje međuinstitucionalne saradnje i rješavanje otvorenih pitanja u smislu preklapanja nadležnosti i teritorija kojima gazduje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Uprava za šume;
 • Prepoznata je potreba za unapređenjem prostorno planske dokumentacije u dijelu revizije zona, kao i uspostavljanja bufer zona kako bi se osigurala adekvatna zaštita i izbjeglo preklapanje teritorija pod zaštitom sa lovnim područjima ili prostorima za privredno korištenje šuma;
 • Kapaciteti upravljača zaštićenih područja (ljudski, finansijski i tehnički) često su nedostatni i neophodno je što prije pokrenuti aktivnosti na njihovom jačanju. Posebu pažnju potrebno je usmjeriti na nadzorne službe u parkovima, razmotriti njihov status i nadležnosti u cilju unapređenja zaštite ovih područja;
 • Prepoznata je potreba jačanja međusobne saradnje upravljača zaštićenih područja i predloženo je osnivanje udruženja koje bi okupilo upravljače zaštićenih područja.

U cilju nastarvka rada na daljem unapređenju funkcionisanja zaštićenih područja Parkovi Dinarida će uz podršku The Nature Conservancy (globalne organizacije za očuvanje prirode) analizirati zakonski okvir, ali i praksu upravljanja zaštićenim područjima u Crnoj Gori, kako bi na bazi preporuka kreirali i realizovali aktivnosti na unapređenju kapaciteta upravljača kao i pokrenuli i facilitirali dijalog upravljača i relevantnih institucija u cilju prevazilaženja izazova i rješavanja otvorenih pitanja u upravljanju zaštićenim područjima.

Materijali sa događaja:

 1. Istorijat zaštite NPCG, izazovi i perspektive
 2. Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj
 3. Projekat: Podrška unapređenju praksi u upravljanju zaštićenim područjima CG
 4. NPCG – Izazovi, obaveze i perpsektive
 5. Pregled zaštićenih područja u Crnoj Gori
 6. Kulturna baština NPCG – izazovi i perspektive
 7. Funkcije zaštićenih područja
 8. Agenda
 9. Zaključci sa I sastanka upravljača

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...